Wypadki drogowe

Gwałtowny wzrost liczby pojazdów samochodowych, eksploatowanych na świecie w XX wieku, oraz nieustanne zwiększanie ich prędkości ruchu — zarówno w miastach jak i poza , nimi — nieubłaganie pociąga za sobą niepokojący wzrost liczby nieszczęśliwych wypadków drogowych.
Dane statystyczne opublikowane przez Sekretariat Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ wskazują, że w 1963 roku wskutek wypadków drogowych zarejestrowanych w 16 krajach Europy Zachodniej poniosło śmierć 65,1 tysięcy osób, a rannych zostało 1 583 tysiące osób — wobec 36,3 tysięcy zabitych i 941,9 tysięcy rannych w roku 1953. Jakkolwiek względne liczby wypadków drogowych, odnoszone do określonej liczby ekploatowanego taboru samochodowego lub przebiegu samochodów, stale maleją, to jednak mnożące się wypadki drogowe stanowią poważny problem dla władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu. Ogólnie biorąc, przepisy ruchu drogowego (zarówno dla kierowców, jak i przechodniów) ulegają ciągłym zaostrzeniom. Jednocześnie dąży sie do tego, aby drogi oraz pojazdy samochodowe odpowiadały zwiększającym się wymaganiom. W niektórych krajach podejmuje się bardzo drastyczne kroki, ograniczając np. dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów w miastach lub na drogach (np. w Belgii —w 1958 roku ograniczono dopuszczalną szybkość na wszystkich drogach do 70 km/godz). W. innych krajach, jak: USA, ZSRR, Francja, Wielka Brytania i NRF, powiększa sie i tak już olbrzymie nakłady finansowe na przebudowę i budowę nowoczesnych dróg, aby choć w części uniknąć skrzyżowań jednopoziomowych oraz rozładować najbardziej obciążone trasy przelotowe i ośrodki miejskie (wielopoziomowe skrzyżowania na uczęszczanych trasach oraz okrężne, nadziemne lub podziemne autostrady w Londynie, Moskwie, Paryżu, Berlinie itp). Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły jednak zdecydowanej poprawy, 0 czym świadczą choćby dane statystyczne opublikowane przez ONZ; [więcej w: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]
Francja — w 1953 roku 7 166 osób zabitych i 147 551 rannych; w 1957 8 570 zabitych i 183 750 rannych, a w 1961 — g 140 zabitych i 213 604 rannych (około 1,04 zabitych i 25 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) ;
Wielka Brytania w 1953 roku — 5 090 osób zabitych i 221 680 rannych, w 1957 5570 zabitych i 268 308 rannych, a w 1961 — 6 908 zabitych i 342 859 rannych (Około zabitych i 45 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) ;
NRF — w 1953 roku — 11 175 osób zabitych i 302 877 rannych, w 1957 — 12 687 zabitych i 360 421 rannych, a w 1960 — 14 209 zabitych i 431 043 rannych (około 2,4 zabitych i 74 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) ;
Austria — w 1953 roku — 975 zabitych i 30 766 rannych, a w 1960 — 1 918 zabitych i 65 141 rannych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost (około 4,6 zabitych i 157 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów).
pogląd o kształtowaniu się liczby wypadków drogowych i wskaźników wypadkowości (liczby zabitych i rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) daje poniższe zestawienie dotyczące jednego z najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy — Wielkiej Brytanii (lata 1928. . .1960):

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów