Wykrywanie niedomagań i sposób ich usuwania

I) Skontrolować, czy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym sięga kreski „Max” — w razie potrzeby uzupełnić.
2) Wykręcić Oba wewnętrzne odpowietrzniki na zacisku przedniego koła (obojętnie którego) i na ich miejsce wkręcić końcówki przewodów urządzenia testowego cylindra hamulcowego.
3) Nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca w celu usunięcia panującego podciśnienia w urządzeniu wspomagającym (naciskanie pedału będzie odtąd przebiegać bez wspomagania) i sprawdzić, czy pedał wraca po zwolnieniu nacisku do tego samego położenia, co pedał sprzęgła
4) Naciskać i zwalniać pedał hamulca dotąd, aż ciśnienie w jednym z obwodów (dowolnym) osiągnie wartość 100 kG/cm2 (odczyt na manometrze); różnica ciśnień w obydwu obwodach nie może przekraczać 3 kG/cm2.
5) Wywrzeć nacisk na pedał hamulca (za pomocą podnośnika opartego o przednie siedzenie) tak, aby ciśnienie w obwodach wynosiło 5 kG/cm2 ; ciśnienie to powinno utrzymywać się bez zmian przez okres 5 min.
6) Podnieść ciśnienie do 100 kG/cm2 i sprawdzić przewody oraz złącza (czy nie ma wycieków płynu); ciśnienie to powinno utrzymać się nie zmienione przez co najmniej 15 s. [hasła pokrewne: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]
7) Usunąć nacisk z pedału; włączyć silnik — pedał powinien znacznie się obniżyć (działa urządzenie wspomagające).
8) Zatrzymać silnik po co najmniej 1 min pracy; wytworzyć w obwodach ciśnienie 25 kG/cm2, odczekać 2 min — ciśnienie nie powinno obniżyć sie więcej niż 0 5 kG/cm2 .
9) Skontrolować zawór ograniczający ciśnienie w cylindrze tylnego lewego koła; w tym celu wkręcić końcówkę jednego z manometrów do otworu po odpowietrzniku w lewym tylnym kole, a drugą do otworu po odpowietrzniku przedniego koła (obojętnie którego); wytworzyć w obwodach odpowiednie ciśnienia, odczytać i porównać wartości z zalecanymi, jak niżej:
ciśnienie na manometrze ciśnienie na manometrze przedniego koła tylnego koła
30 kG/cm2 30 kG/cm2
50 kG/cm2 36+42 kG/cm2
100 kG/cm2 50+59 kG/cm2
Z punktu widzenia przecieków układ jest szczelny, jeżeli wytworzone ciśnienie nie zmieni się przez 15 s.
10) Skontrolować w podobny sposób drugi zawór; wkręcić końcówke jednego z manometrów w otwór po odpowietrzniku prawego tylnego koła, a drugą w otwór po dolnym odpowietrzniku przedniego koła; wymagane ciśnienia — jak w punkcie 9.
11) Podnieść samochód tak, aby koła miały możliwość swobodnego obracania się; naciskać i zwalniać pedał hamulca kontrolując, czy koła mają możliwość obrotu; koła powinny być zwalniane po upływie pół sekundy od chwili zdjęcia nogi z pedału hamulca; kontrolę tę należy przeprowadzać przy częściowym podciśnieniu w komorze urządzenia wspomagającego i bez podciśnienia.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników