Układ hamulcowy

Samochód VOLVO 144 wyposażony jest w dwa niezależne układy hamulcowe:
1) nożny (sterowany pedałem), hydrauliczny działający na wszystkie koła,
2) ręczny (sterowany dźwignią), mechaniczny — działający na koła osi tylnej.
Układ hydrauliczny jest dwuobwodowy (podwójna pompa hamulcowa). W zaciskach przednich kół umieszczono po dwa cylindry hamulcowe, których działanie jest od siebie niezależne. Jeden obwód hamulca nożnego obejmuje swoim działaniem obydwa dolne cylindry zacisków przednich kół i cylinder hamulcowy zacisku tylnego prawego koła; drugi obwód obejmuje obydwa górne cylindry zacisków przednich kół i cylinder zacisku tylnego lewego koła. Układ wyposażony jest ponadto w dwa zawory ograniczające odpowiednio ciśnienie w cylindrach zacisków tylnych kół. Zawory te zmniejszają niebezpieczeństwo „zablokowania” tylnych kół podczas hamowania (podczas hamowania pojazdu przednie koła są dociążane, a więc przenoszą większą siłę tarcia niż koła tylne, które są wtedy odciążone).
Podciśnieniowe urządzenie wspomagające (servo) zespolone jest z pompą hamulcową i znacznie ułatwia operowanie pedałem hamulca, zmniejszając wydatnie nacisk konieczny do skutecznego uruchomienia układu hamulców i zahamowania pojazdu.
Wszelkie czynności diagnostyczne i obsługowe przy układzie hamulcowym samochodu powinny być wykonywane z zachowaniem daleko idącej czystości i w zasadzie przez zakłady specjalistyczne. [patrz też: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]
Co 10 000 km przebiegu samochodu zaleca się przeprowadzić dokładną kontrolę działania układu. Wprawdzie do kontroli tej niezbędny jest zestaw dwóch manometrów o zakresie 0+150 kG/cm2 (zwany dalej urządzeniem testowym), tym niemniej podanie sposobu wykrywania niedomagań i ich przyczyn w dwuobwodowym układzie hamulcowym samochodu VOLVO wydaje się konieczne z uwagi na specyfikę rozwiązania konstrukcyjnego układu i skąpe doświadczenia w obsłudze tego typu układów w Sieci krajowych stacji obsług.
Niżej podano czynności, które należy wykonać podczas kontroli układu. Czynności te ponumerowane są od 1 do II.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników