Typowa nowoczesna droga samochodowa

Istotny przełom, zarówno w technice transportu, jak i w rozbudowie sieci drogowej na świecie, nastąpił wskutek pojawienia się samochodów. Początkowy gwałtowny rozwój ruchu samochodowego spowodował intensywne niszczenie nie przygotowanych do tego rodzaju obciążeń nawierzchni, Zmusiło to techników drogowych do stałego wzmacniania starych jezdni i ulepszania ich nawierzchni oraz budowy nowych ulepszonych dróg, odpowiadających w pełni potrzebom rosnącego ciągle nasilenia ruchu oraz wzrostu szybkości podróżnej samochodów.
Całe sztaby specjalistów „ruchowców” i „drogowców” pracują nieprzerwanie od tego czasu nad planami przebudowy i modernizacji sieci drogowej, zwłaszcza w krajach przodujących w rozwoju motoryzacji (USA, Kanada, Francja, Wielka Brytania, NRF). Stale wzrastające liczby najrozmaitszych pojazdów samochodowych oraz zwiększające się ich szybkości podróżne stworzyły konieczność budowy nowych, specjalnych, dalekosiężnych arterii komunikacyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla samochodów. Zadanie takich szlaków komunikacyjnych polega na łączeniu najkrótszą drogą już nie tylko poszczególnych miast, ale przede wszystkim całych obszarów kraju. Arterie te, zwane autostradami (w USA — highways), z konieczności charakteryzują sie łagodnymi zakrętami, brakiem skrzyżowań jednopoziomowych, płaskim profilem jezdni, gładka i twardą nawierzchnią, a zwłaszcza wydzielonymi pasmami ruchu jednokierunkowego. Jednocześnie autostrady omijają miejsca zamieszkałe, co ogranicza do minimum wszelkie zakłócenia ruchu. [hasła pokrewne: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Pierwsze autostrady w takim zrozumieniu zaczęli budować Włosi — pierwsza na odcinku Mediolan-Varese — w północnej Italii w latach 1922 .1924, a najgęstszą ich sieć przed wybuchem II Wojny światowej posiadały Niemcy.
Budowa autostrady jest ogromnym przedsięwzięciem. Świadczą o tym np. wysiłki władz federalnych w USA, gdzie realizuje się obecnie 15-letni plan rozbudowy i przebudowy dróg samochodowych (długość sieci dróg o utwardzonej nawierzchni wynosiła w 1955 roku 5462 tys. km, w tym około 640 tys. km dróg głównych wyposażonych w 3 . . 8 pasm ruchu). W ramach tego planu zostanie wybudowanych lub gruntownie przebudowanych około 1125 tys. km dróg, przy czym realizacja tych inwestycji pochłania rocznie około 19,2 mln. ton cementu, 3,6 mln, ton stali oraz 10,2 mln. ton asfaltu i smoły.
Warto również wspomnieć, że w sąsiadującej z USA Kanadzie, gdzie podstawowym środkiem komunikacji stał się w ostatnich latach samochód (w dniu 1. 1. 1963 roku przypadało 4,1 mieszkańców na każdy samochód osobowy, podczas gdy w USA — 2,9), zdobyto się także na taki wysiłek, jak np. budowa (w tej chwili na ukończeniu, po blisko 10 latach) samochodowej arterii transkanadyjskiej (Trans-Canada highway) na trasie Montreal-
-0ttawa-Winnipeg-Calgary-Vancouver, o długości około
14-4. Odcinek „Trans-Canada High (w pokazanym miejscu bez pasa rozdzielającego jezdnie) o projektowanej całkowitej długości około 5000 km (zdjęcie M. Eastwood, wg „The Motor”) kosztem 300 mln. funtów szterlingów. Ponad:o wiele państw europejskich przystąpiło również po zakonczeniu II Wojny Światowej do gruntownej przebudowy i rozbudowy sieci dróg, biorąc przede wszystkim pod uwagę główne trasy:w celu ich dostosowania do dużego obciążenia ruchem samochodowym.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa