Światowy tabor samochodowy

Rozwój motoryzacji na świecie w naszym stuleciu, a zwłaszcza po II Wojnie Światowej, jest imponujący. Samochód na niektórych obszarach — zwłaszcza w Ameryce Północnej, Australii oraz Europie Zachodniej — stal się już przedmiotem powszechnego użytku i niezastąpionym środkiem komunikacyjnym. Świadczy o tym choćby porównanie liczb samochodów osobowych przypadających w niektórych krajach na każde 1000 mieszkańców — ostatnio i w roku 1939. Ogólna liczba samochodów eksploatowanych na świecie (osobowych, ciezarowych i autobusów — łącznie) w porównaniu do 1939 r. (kiedy wynosiła 44 mln. pojazdów) — wzrosła wydatnie, osiągając 1. I. 1964 roku 155 mln. pojazdow. Oczywiście nasycenie taborem samochodowym nie jest równomierne we wszystkich krajach świata. Najwięcej samochodów użytkuje się w Ameryce Północnej, Europie oraz Australii wraz z Oceanią. Pogląd o rozmieszczeniu taboru samochodowego w świecie daje poniższe zestawienie. Od początku w rozwoju motoryzacji niepodzielnie przoduje Ameryka Północna, gdzie znajduja sie dwa najbardziej zmotoryzowane kraje na świecie — USA i Kanada. Drugie miejsce pod względem liczby zarejestrowanych samochodów (ale nie liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców) zajmuje stale Europa, Udział procentowy taboru europejskiego w ogólnej liczbie samochodów zarejestrowanych na świecie powoli, lecz nieustannie się powiększa, jak świadczą o tym poniższe wskaźniki. Udział taboru USA w ogólnej liczbie samochodów eksploatowanych na świecie stale maleje. Wynika to przede wszystkim z okoliczności, że osiągnięto tam już bardzo duży stopień nasycenia (1. . 1964 350 samochodów osobowych na każdych 1000 mieszkańców, albo — innymi słowami — jeden samochód na niespełna mieszkańca) i większa cześć produkowanego sprzętu idzie na odnowienie i modernizację eksploatowanego taboru. Ogólnoświatowy roczny przyrost taboru zawiera się w granicach 5,5. . .7,000 stanu. [więcej w: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
Czy dysproporcje występujące w tej dziedzinie są tak bardzo żenujące na niekorzyść Europy? Z punktu widzenia liczby samochodów na głowę mieszkańca — tak. Ale jeśli wziąć pod uwagę nasycenie pojazdami na jednostkę powierzchni krajów, to różnice te są stosunkowo małe, a w wielu przypadkach przemawiają nawet na korzyść krajów Europy. Liczba samochodów przypadająca na każde 1000 km 2 powierzchni kraju w 1960 roku wynosiła: w Ameryce Północnej (ogólnie) — 3,2, w Europie natomiast — 2,9, w samych USA — 7,4, w Kanadzie tylko _ 0,4, w Wielkiej Brytanii — 26,6, we Francji — 10,9, a w Polsce — 0,7.
Zresztą wystarczy zwrócił uwagę na terenowe rozmieszczenie pojazdów samochodowych w USA, aby przekonać się. że są one użytkowane przede wszystkim w wielkich metropoliach i najgęściej zaludnionych stanach (New Jersey, Massachusetts, Nowy Jork, Pensylwania). Natomiast w innych stanach — jak: Montana, Wyoming, Nevada, New Mexico (nie biorąc pod uwagę Alaski) — na obszarach zbliżonych wielkością do naszego kraju eksploatuje się podobne liczby pojazdów samochodowych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław