Skrzynka biegów z nadbiegiem

Skrzynkę biegów należy napełniać ostatecznie olejem SAE 90 lub SAE 80 w ilości 0,75 1 przez otwór (po uprzednim dokręceniu korka), a następnie zakręcić korkiem otwór wlewu. Poziom oleju sprawdza się identycznie jak w skrzynce bez nadbiegu; częstotliwość wymiany oleju jest także taka sama. Podczas spuszczania oleju należy dodatkowo wykręcić korek z korpusu nadbiegu. Przed wlaniem do skrzynki z nadbiegiem świeżego oleju należy oczyścić siatkę filtrującą. Aby wyjąć siatkę, należy wykręcić cztery śruby oraz zdjąć pokrywę z uszczelką po czym wyjąć siatkę z podkładkami magnetycznymi i uszczelką. Siatkę należy wymyć w benzynie nieetylizowanej, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem.
Przed montażem należy skontrolować stan uszczelki, jeżeli jest uszkodzona wymienić, po czym włożyć ją zwróconą metalową stroną do gniazda w obudowie. Z kolei złożyć trzy magnetyczne podkładki (utrzymują się siłami przyciągania) i włożyć do obudowy. Dalszy. montaż wykonuje się w kolejności: siatka, uszczelka, (założyć nową), pokrywa.
PO starannym zakręceniu korka oraz korka w skrzynce nadbiegu należy przystąpić do napełniania skrzynki biegów olejem, Napełniać należy powoli, gdyż olej wypełnić musi także korpus nadbiegu. Do skrzynki z nadbiegiem należy stosować olej SAE 30 lub SAE 20 W/40 (niezależnie od pory roku) w ilości 1,6 1. [patrz też: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]
Jedyną czynnością obsługową wykonywaną przy skrzynce automatycznej jest kontrola poziomu oleju po przejechaniu każdych 5000 km. Olej trzeba wymieniać tylko podczas naprawy. Do kontroli poziomu oleju służy bagnetowy wskaźnik. Podczas pomiaru olej powinien mieć normalną temperaturę pracy, którą osiąga po przejechaniu samochodem około 10 km. Pomiar wykonujemy podczas postoju samochodu na płaskiej, poziomej nawierzchni. Dźwignia sterowania skrzynką powinna być ustawiona przy tym w położeniu „P”, silnik może pracować na obrotach biegu luzem. Po wyjęciu wskaźnika należy go wytrzeć (do sucha) nylonową ściereczką, papierem lub irchą (w żadnym razie nie wolno używać do tego celu zanieczyszczonych szmat), a następnie włożyć z powrotem do oporu w gniazdo i po ponownym wyjęciu odczytać poziom oleju. Dolna kreska „Min” na wskaźniku określa najniższy, a górna „Max” najwyższy dopuszczalny poziom oleju. Różnica między kreskami „Min” i „Max” odpowiada ilości 0,5 1 oleju.
Automatyczne skrzynki biegów napełniane są specjalnym olejem typu A, używanym do automatycznych przekładni.
W samochodzie VOLVO zastosowano suche sprzęgło pojedyncze z centralną sprężyną tarczową spełniającą podwójne zadanie, a mianowicie: zastępuje dźwigienki wyłączające podczas wyciskania pedału i sprężyny dociskowe podczas pracy sprzęgła.
Obsługa sprzęgła polega jedynie na okresowej kontroli skoku pedału sprzęgła i ruchu jałowego dźwigni wyłączającej.
Całkowity skok pedału sprzęgła powinien zawierać się w granicach 125+130 mm. Skok ten należy regulować po odkręceniu śruby przez odpowiednie przesuniecie wspornika z ogranicznikiem.
Przy prawidłowo ustawionym pedale sprzęgła luz dźwigni wyłączającej mierzony w punkcie zamocowania Linki sterującej powinien wynosić około 3 mm, Luz ten reguluje się tuleją zamocowaną w obudowie sprzęgła po zluzowaniu jej przeciwnakrętek).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników