Sieć drogowa w Polsce

Duże zaniedbania gospodarki drogowej Sprzed 1039 roku, zniszczenie sieci drogowej w okresie Il Wojny Swiatowej oraz rozwój transportu samochodowego w Polsce Ludowej narzucają konieczność możliwie szybkiej rozbudowy sieci drogowej. Warto tu przypomnieć, że zarówno drogi, jak i mosty drogowe podczas działań wojennych uległy olbrzymiemu zniszczeniu (zniszczenia mostów około 52% ogólnej liczby, zniszczenia nawierzchni dróg — około 30%). zniszczenia te, oprócz spowodowanych przez bombardowanie, ostrzeliwanie i minowanie, polegały głównie na obniżeniu wartości technicznej nawierzchni dróg. Powodem tego był brak należytej konserwacji dróg ze strony okupanta oraz duže nasilenie ciężkiego ruchu pojazdów wojskowych na głównych szlakach i w strefach przyfrontowych.
Bezpošrednio po zakończeniu działań wojennych, tj. w latach 1945 1946, prowadzono jedynie prowizoryczną odbudowę istniejących już dróg, zapewniając przede wszystkim niezbędne polaczenia drogowe pomiędzy miastami i przywracając nawierzchnie drogowe do stanu używalności.
Do realizowania planowej odbudowy i rozbudowy dróg przystąpiono dopiero w okresie planu trzyletniego (1947-1949 r.). W ramach tego planu doprowadzono do należytego stanu najważniejsze połączenia drogowe i główne mosty. Trzeci okres — to realizacja planu sześcioletniego (1950. . .1955 r.) w zakresie gospodarki drogowej, który obejmował przebudowę i unowocześnienie 4000 km istniejacej już sieci drogowej oraz budowę około 6500 km zupełnie nowych dróg. [patrz też: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
Dalsze etapy realizacji zadań — to systematyczna rozbudowa w kraju sieci dróg twardych i unowocześnienie istniejących juž nawierzchni.
Przykładowo w latach 1956, 1960 zbudowano ogółem Około 5000 km nowych dróg o twardej nawierzchni i 880 mostów drogowych o łącznej długości około 22 km, a ponad 12 000 km istniejących już dróg otrzymało ulepszone nawierzchnie. Na budowę dróg w latach 1960 . . 1965 przeznaczono 4,5 miliarda złotych, przy czym plany przewidują wybudowanie dalszych 870 km nowych dróg o utwardzonej nawierzchni, przebudowę 810 km istniejących dróg oraz położenie ulepszonych nawierzchni na 1200 km dróg. Dalsze plany zakładają nawet budowę autostrad (do 1980 roku około 700 km, m. in.
Pogląd o zakresie robót drogowych w Polsce daje poniższe zestawienie nakładów inwestycyjnych za lata 1956. .1960 (wg cen z roku 1956 — dane wg Rocznika Statystycznego 1961).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław