Maksymalne reakcje kół jezdnych

Podczas bocznego wiatru na samochód działa siła, której składowa jest prostopadła do osi samochodu, a więc jest jedną z sił bocznych. Składowa ta przechodzi przez środek naporu samochodu i wywołuje moment obracający samochód, równy iloczynowi tej składowej przez odległość osi jej działania od środka ciężkości pojazdu. Składowej naporu wiatru oraz momentowi obracającemu przeciwstawiają się reakcje kół N i Nt, Wielkości reakcji kół oraz momentu zależą od kształtu pojazdu, przy czym w pojazdach o liniach opływowych momenty te są znacznie większe niż w pojazdach o kształtach zwykłych. W rezultacie im bardziej opływowe są kształty samochodu, tym trudniejszy jest on bocznego wiatru na samochód do prowadzenia. Maksymalne reakcje kół jezdnych zależą od rodzaju opon, ich obciążenia i od ciśnienia powietrza w ogumieniu oraz od przyczepności bieżników opon do nawierzchni jezdni. Jeżeli siły boczne przewyższają maksymalne reakcje kół samochodu, ulegają one bocznemu znoszeniu. Kiedy środek naporu znajduje się w środku ciężkości, siła boczna, wywołana bocznym wiatrem, dąży do zniesienia przodu lub tylu samochodu z kierunku jazdy, zależnie od tego, czy środek ciężkości leży bliżej przodu, czy tyłu samochodu. Dotyczy to również i każdej innej siły bocznej (np. wynikającej z pochylenia pojazdu lub jego ruchu po krzywiźnie). Przeważnie środek naporu nie pokrywa się ze środkiem ciężkości samochodu, a wiec gila boczna wynikająca z pochylenia pojazdu lub jego ruchu po krzywiźnie wraz z siłą wiatru wywołuje moment wypadkowy sil bocznych, który stara sie obrócić samochód w prawo lub w lewo, zależnie od położenia środka naporu. Im moment ten większy, tym trudniej utrzymać żądany kierunek jazdy. [przypisy: audi serwis wrocław, Salon Skoda Wrocław, serwis Skoda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi serwis wrocław Salon Skoda Wrocław serwis Skoda