Równiez jezeli sa dane dotyczace wzniesienia na drodze, mozna z powyzszego równania okreslic wielkosc wspólczynnika f, co umozliwia wybór rodzaju nawierzchni do zastosowania na danym odcinku

Również jeżeli są dane dotyczące wzniesienia na drodze, można z powyższego równania określić wielkość współczynnika f, co umożliwia wybór rodzaju nawierzchni do zastosowania na danym odcinku. Przy ustalonej szybkości ruchu, tj. przy ruchu równomiernym największą możliwą szybkością, wskaźnik dynamiczny zgodnie z podanymi wywodami równa się współczynnikowi ogólnemu oporu IJ. Stąd wniosek, że jeżeli na wykresie charakterystyki dynamicznej poprowadzimy prostą poziomą równolegle do osi odciętych w odstępie lJ od tej osi do przecięcia się z krzywą charakterystyki dynamicznej, a z punktu przecięcia się z krzywą prostą pionową do przecięcia się z osią odciętych, to otrzymamy na osi odciętych szybkość, przy której D = IJ. Jest to największa możliwa szybkość samochodu w danych warunkach drogowych. Gdy trzeba znaleźć największy opór, który może pokonać dany samochód przy ruchu z daną szybkością i na określonym biegu, należy poprowadzić prostą prostopadłą do osi odciętych w punkcie odpowiadającym danej szybkości. Jeżeli punkt przecięcia się tej prostej z krzywą charakterystyki dynamicznej odrzutujemy na oś rzędnych, to otrzymamy wielkość IJ, tj. sumę oporu nawierzchni drogowej i wzniesienia. [podobne: Warsztat samochodowy kraków, części zamienne do wózków widłowych, serwis seat warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: części zamienne do wózków widłowych serwis seat warszawa Warsztat samochodowy kraków