RÓWNANIE RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

RÓWNANIE RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH . Jeżeli napiszemy równanie: P = P, = P, + P + P, + P to wskazuje ono, że podczas ruchu samochodu siła napędowa P w danej chwili jest równa sumie wszystkich oporów ruchu. Równanie takie jest bilansem siły napędowej samochodu. W układzie współrzędnych P i V budujemy krzywą Pn siły napędowej, zależnie od szybkości samochodu. Krzywa ta przy małych szybkościach wznosi się osiągając pewne maksimum, następnie przy szybkościach większych opada. Na dole wykresu buduje się krzywe oporów ruchu: P i Pw – jako linie poziome (przyjmujemy opór stały), Pz + Pw + Pp – jako krzywą silnie wznoszącą się przy znacznych szybkościach (wpływ oporów powietrza). Dla dowolnej szybkości ruchu samochodu V siła napędowa jest równa sumie wszystkich oporów ruchu. Wobec tego odcinek prostej ab pomiędzy krzywą P a krzywą oporów obrazuje pozostałą siłę napędową (po wykorzystaniu siły napędowej na pokonanie oporów Pz + Pw + Pp), która może być zużyta na pokonanie oporu Pi tj. na stworzenie przyspieszenia ruchu samochodu. Punkt c przecięcia się krzywych charakteryzuje się tym, że dla tego punktu Pb = O, tj. w tym punkcie ruch samochodu z przyspieszonego staje się ruchem jednostajnym. Wobec tego punkt c określa największą możliwą (jednostajną) szybkość samochodu VI. [więcej w: serwis Skoda, Warsztat samochodowy kraków, serwis Fiat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis Fiat serwis Skoda Warsztat samochodowy kraków