REGULACJA LUZOW ZAWORÓW

Ciśnienie sprężania (nie stopień sprężania) w każdym cylindrze nowego silnika VW 1200 powinno wynosić 9,1 kG/cm2,  VW 1300 —9,5 kG/cm2 i VW sprężania w cylindrze 1500 9,7 kG/cm2. Dopuszczalne są odchyłki w granicach 0,1 kG/cm2 ze względu na błędy powstające podczas pomiaru, a wynikające z różnicy prędkości obrotowej wału korbowego wskutek różnej sprawności akumulatorów i rozruszników. [patrz też: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
W silnikach o przebiegu ok. 100 000 km ciśnienie sprężania może wynosić dla poszczególnych modeli: VW 1200 — kG/cm2, VW 1300 i 1500— 7,5 kG/cm2 . Po przebiegu znacznie przekraczającym 100 000 km dopuszczalne jest ciśnienie sprężania dla VW 1200 — kG/cm2, a dla VW 1300 i 1500 — 5,5 kG/cm2. Niższe ciśnienie kwalifikuje silnik do naprawy. Luzy zaworów należy regulować, gdy silnik jest zimny lub co najwyżej ciepły. Luzy zaworów ssących i wydechowych powinny wynosić 0,10 mm (dla modeli wyprodukowanych w latach 1960— 1963 luzy zaworów ssących i wydechowych wynoszą 0,20 mm, modeli wyprodukowanych w latach 1964—1967 luzy zaworów ssących wynoszą 0,20 mm, wydechowych — 0,30 mm). Luzy zaworów należy sprawdzać i ewentualnie regulować po pierwszych 500 km, a następnie co 10 000 km przebiegu. Najwygodniej jest regulować luzy zaworów, gdy samochód ustawiony na podnośniku. Pokrywy obu głowic zdejmuje się po odpięciu drucianych zatrzasków.
Regulację należy rozpoczynać od pierwszego cylindra (cylindry ponumerowane na osłonie silnika). Tłok cylindra powinien znajdować się podczas regulacji zaworów w położeniu ZZ podczas sprężania. Oba zawory są wówczas zamknięte. W celu ustawienia tłoka w tym położeniu należy zdjąć kopułkę aparatu zaplonowego, założyć klucz nasadowy na nakrętkę koła pasowego prądnicy i obracać nim dotąd, aż palec rozdzielacza ustawi się przy znaku I na obudowie aparatu zapłonowego. Można również wykręcić świece zapłonowe, co znacznie ułatwi obracanie wału korbowego.
Po ustawieniu tłoka pierwszego cylindra we właściwym położeniu można przystąpić do regulacji zaworów tego cylindra.
W tym celu należy kluczem płaskim lub oczkowym poluzować przeciwnakrętki, pod wkręt regulacyjny wsunąć odpowiedniej grubości blaszkę szczelinomierza i pokręcając wkrętem za pomocą wkrętaka — ustalić odpowiedni luz zaworu. Po ustawieniu odpowiedniego luzu należy dokręcić przeciwnakrętkę.
Następnie reguluje się kolejno luzy drugiego, trzeciego i czwartego cylindrów. W tym celu należy obracać wał korbowy w lewo dotąd, aż za każdym razem palec rozdzielacza obróci się 0 90 0 .
Wytwórnia zaleca podczas każdej regulacji zaworów wymieniać uszczelki pokryw zaworów. Nie jest to konieczne, jeżeli uszczelki nie są uszkodzone. Należy jednak po zakończeniu regulacji i uruchomieniu silnika sprawdzić; czy nie ma przecieków oleju spod pokryw. W razie trudności nabycia oryginalnych podkładek, można je wyciąć z arkusza płyty korkowej

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław