Przyklady praktyczne korzystania z wykresu charakterystyki dynamicznej samochodu

Przykłady praktyczne korzystania z wykresu charakterystyki dynamicznej samochodu Wniosek 1. Wielkość największego wzniesienia, która może pokonać samochód danego typu, jest zmienna i może podlegać znacznym wahaniom, zależnie od żądanej szybkości ruchu oraz od stanu i rodzaju nawierzchni. Wniosek 2. Wskaźnik eksploatacyjny drogi jest tym większy, im mniejsze są zastosowane pochylenia podłużne na trasie. W takim przypadku zmniejsza się względne zużycie paliwa i smarów, a zwiększa szybkość ruchu pojazdu. Jednocześnie powoduje to wzrost kosztów budowy drogi, ponieważ w terenie falistym zmniejszenie pochyleń podłużnych wymaga zwykle powiększenia ilości robót ziemnych lub też wydłużenia trasy. Jak widać z powyższego, wybór pochylenia podłużnego niwelety jest zadaniem techniczno-ekonomicznym. Dla każdego wzniesienia trasy można znaleźć z charakterystyki dynamicznej samochodu szybkość, przy której siła napędowa równoważy siły oporów ruc hu, tak, że szybkość staje się równomierna. Taką szybkość nazywamy szybkością równoważną (Vo) Szybkości równoważne osiąga się tylko na dłuższych wzniesieniach. Samochód wjeżdża na wzniesienie z szybkością Vl z którą poruszał się na końcu poprzedniego odcinka trasy. Szybkość ta może być mniejsza lub większa od szybkości równoważnej Vo. W przypadku Vl > Vo samochód będzie się poruszał z przyspieszeniem ujemnym, tj. będzie zmniejszał szybkość dopóty, dopóki nie osiągnie szybkości równoważnej. W przypadku odwrotnym nastąpi zwiększanie szybkości ruchu do chwili osiągnięcia szybkości równoważnej. Wzniesienia krótkie, niekiedy znaczne, mogą być pokonywane przez samochód bez zmiany biegu kosztem energii bezwładności (rozpęd) i z jednoczesnym pewnym obniżeniem szybkości. Jeżeli samochód porusza się na wzniesieniu, pracę, którą należy wykonać w celu pokonania wzniesienia, otrzymamy kosztem energii kinetycznej przy ru chu ze zmniejszającą się szybkością. [podobne: serwis seat warszawa, serwis volkswagen warszawa, serwis Fiat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis Fiat serwis seat warszawa serwis volkswagen warszawa