Przyczyny wypadków drogowych

Analizując statystykę wypadków drogowych w Polsce, trzeba niestety stwierdzić, że pod względem liczby wypadków na każdy tysiąc eksploatowanych samochodów wskaźniki sa szczególnie niepokojące i kształtują sie (nie biorąc pod uwagę motocykli) — w 1956 roku — 13,8 zabitych i 81 rannych, w 1957 roku — 14,3 zabitych i 85 rannych, w 1958 roku — 1 1,7 zabitych i 84 rannych, w 1959 roku 10,1 zabitych i 93 rannych oraz w 1960 roku 9,2 zabitych i 97 rannych.
Większość wypadków drogowych powodują i ofiarami ich padają przechodnie oraz motocykliści, którzy stanowią przyczyny wypadków drogowych (procentowo)
Wciąż dużą użytkowników dróg publicznych (np. 1960 r. w NRF — 4 100 tys., w Italii 3467 tys., w Wielkiej Brytanii — 1 733 tys., w Belgii 603 tys.). Jak wynika z przytoczonych danych, najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to nie trzeźwość kierowców oraz nadmierna szybkość jazdy.
Z nieznaną w innych krajach skłonnością polskich kierowców do zasiadania za kierownicą w stanie nietrzeźwym walczą już w ostatnich latach energicznie organa odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego. W roku 1959 wydano ustawę o trybie karania kierowców, którzy w stanie zamroczenia alkoholowego prowadzą pojazdy. Od tego czasu obowiązują surowe sankcje karne za prowadzenie samochodu po wypiciu nawet niewielkiej ilości napojów zawierających alkohol. [więcej w: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]
Sprawa nadmiernej szybkości jazdy jest dość złożona, z uwagi na konieczność uwzględniania wielu czynników obiektywnych. Organom nadzorującym ruch drogowy pozostaje tylko ścisła kontrola prędkości pojazdów w miastach i osiedlach oraz surowe karanie nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń. Istotną rolę odegrać tu powinno podniesienie kwalifikacji kierowców i wpajanie w nich przekonania o konieczności zachowywania ostrożności i utrzymywania szybkości jazdy w rozsądnych granicach, wynikających z warunków drogowych.
Największą lekkomyślność i głupią brawurę wykazują motocykliści, którzy np. w 1961 roku spowodowali 7029, w których 1004 osoby utraciły życie, a 8520 odniosło obrażenia. Niepokojącym również zjawiskiem jest fakt nieprawidłowego i lekkomyślnego zachowania się osób pieszych. Osoby piesze bowiem w tym samym czasie były przyczyną i padły Ofiarą 4816 wypadków, w których, Śmierć poniosło 549 osób, a rannych zostało 4662 osoby

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów