Przekroje dróg rzymskich

Odległości te mierzono od centralnego punktu Imperium, jakim było Forum Romanum i ustawiony na nim jeszcze za czasów cezara Augusta „millarium aureum”. Od niego wlašnie rozchodziły się we wszystkie kierunki świata ówczesne główne drogi tumskie. Drogi te reprezentowały pięć zasadniczych szlaków: — Rzym — Afryka, biegnący Via Appia do Capui, następnie wzdłuż brzegu do Regium (Via Popilia), z kolei przez Sycylic z Messany do Termini kierunek Carthago; za Carthago szlak ten rozwidlał się na wschodni (do Alexandrii) i zachodni (do Tingis),
– Rzym — Azja, biegnący Via Appia do Brundisium, a następnie z Dyrrhachium (dzisiejsze Durazzo) przez Philippi do Byzantium i dalej na wschód wzdłuż perskiej „Drogi Królewskiej” oraz przez Antiochie do Palestyny i Egiptu, Rzym — Byzantium, biegnący Via Flaminia do Aquileia,
Sirmium (w okolicach dzisiejszego Belgradu) i dalej do Byzantium, [hasła pokrewne: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
— Rzym — Hispania, biegnący Via Aurelia (nad brzegiem morza) do Genui, Massilii (dzisiejsza Marsylła) i dalej do Hispanii oraz Gallii,
— Rzym — Gallia — Germania — Britannia, biegnący Via Casia, Via Aemilia do Mediolanum, a następnie poprzez przełęcze alpejskie (St. Bernard — 2473 m npm., Simplon — 2009 m, Brenner 1370 m, Mt. Cenis — 2054 m) do krajów Gallii, Germanii i Britannii,
Warto tu wspomnieć, że z okolic dzisiejszej Bratislavy (Carnuntum w ówczesnej Pannonii) prowadziła przez nasze ziemie do Bałtyku (Mare Suebicum) jedna z odnóg sławnego „szlaku bursztynowego”. Do dziś górale z okolic Nowego Sącza wskazują turystom ślady dawnych dróg rzymskich.
Oceniając technikę budowy dróg rzymskich można ogólnie powiedzieć, że stała ona na bardzo wysokim poziomie, przy czym na ogół nie liczono się z materiałem lub pracą ludzką. Drogi rzymskie to masywne konstrukcje ze żwiru oraz kamienia łamanego i ciosanego, układanych na wapiennej zaprawie. Typowe drogi rzymskie były wykonane zwykle z kilku warstw kamieni ułożonych na zaprawie żwirowo-wapiennej i tworzących coś w rodzaju muru o grubości ponad 1 m.
Po upadku Imperium drogi rzymskie przetrwały przez bardzo długi okres czasu, służąc ludzkości przez wiele następnych wieków. Są one zresztą w większości przypadków „pradrogami” obecnych autostrad i dróg na terenie Europy Zachodniej i Południowej oraz w Małej Azji.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa