Posts Tagged ‘wzorcowanie mierników’

Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Friday, June 22nd, 2018

Przy każdym tankowaniu paliwa należy sprawdzić, czy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku zasilającym pompę hamulcową sięga kreski „Max”. W razie potrzeby ubytki należy uzupełniać płynem SAB 70 R 3, zachowując absolutną czystość. Jednocześnie należy sprawdzić, czy otwór wentylacyjny pokrywie zbiornika (pokazany strzałką) nie jest zatkany,
Uwaga : płyn hamulcowy niszczy lakier, którym pokryty jest samochód.
Co 10 000 km przebiegu samochodu należy skontrolować stan nakładek ciernych płytek hamulcowych. Nakładki należy wymienić, jeżeli ich grubość jest mniejsza niż 3 mm. Odległość nakładek ciernych od tarczy hamulcowej nie wymaga regulacji.
W celu wymiany nakładek ciernych należy wykonać następujące czynności:
— zdjąć pokrywę ozdobną koła i poluzować nakrętki mocujące go do piasty;
— podłożyć kliny pod koła tej strony samochodu, która nie będzie podnoszona; podnieść samochód podnośnikiem;. …read more

Wykrywanie niedomagań i sposób ich usuwania

Friday, June 22nd, 2018

…read more

Układ hamulcowy

Friday, June 22nd, 2018

Samochód VOLVO 144 wyposażony jest w dwa niezależne układy hamulcowe:
1) nożny (sterowany pedałem), hydrauliczny działający na wszystkie koła,
2) ręczny (sterowany dźwignią), mechaniczny — działający na koła osi tylnej.
Układ hydrauliczny jest dwuobwodowy (podwójna pompa hamulcowa). W zaciskach przednich kół umieszczono po dwa cylindry hamulcowe, których działanie jest od siebie niezależne. Jeden obwód hamulca nożnego obejmuje swoim działaniem obydwa dolne cylindry zacisków przednich kół i cylinder hamulcowy zacisku tylnego prawego koła; drugi obwód obejmuje obydwa górne cylindry zacisków przednich kół i cylinder zacisku tylnego lewego koła. Układ wyposażony jest ponadto w dwa zawory ograniczające odpowiednio ciśnienie w cylindrach zacisków tylnych kół. Zawory te zmniejszają niebezpieczeństwo „zablokowania” tylnych kół podczas hamowania (podczas hamowania pojazdu przednie koła są dociążane, a więc przenoszą większą siłę tarcia niż koła tylne, które są wtedy odciążone).
Podciśnieniowe urządzenie wspomagające (servo) zespolone jest z pompą hamulcową i znacznie ułatwia operowanie pedałem hamulca, zmniejszając wydatnie nacisk konieczny do skutecznego uruchomienia układu hamulców i zahamowania pojazdu.
Wszelkie czynności diagnostyczne i obsługowe przy układzie hamulcowym samochodu powinny być wykonywane z zachowaniem daleko idącej czystości i w zasadzie przez zakłady specjalistyczne. …read more

Skrzynka biegów z nadbiegiem

Friday, June 22nd, 2018

Skrzynkę biegów należy napełniać ostatecznie olejem SAE 90 lub SAE 80 w ilości 0,75 1 przez otwór (po uprzednim dokręceniu korka), a następnie zakręcić korkiem otwór wlewu. Poziom oleju sprawdza się identycznie jak w skrzynce bez nadbiegu; częstotliwość wymiany oleju jest także taka sama. Podczas spuszczania oleju należy dodatkowo wykręcić korek z korpusu nadbiegu. Przed wlaniem do skrzynki z nadbiegiem świeżego oleju należy oczyścić siatkę filtrującą. Aby wyjąć siatkę, należy wykręcić cztery śruby oraz zdjąć pokrywę z uszczelką po czym wyjąć siatkę z podkładkami magnetycznymi i uszczelką. …read more