Posts Tagged ‘Warsztat samochodowy Wrocław’

Kolejki linowe napowietrzne

Sunday, January 28th, 2018

Kolejki linowe napowietrzne. Napowietrzny transport linowy stosuje się w warunkach, gdy wykorzystanie transportu naziemnego jest utrudnione lub niemożliwe, np. przy dostarczaniu materiałów lub półfabrykatów przez głębokie rzeki, tereny o dużym pofalowaniu pozbawione dróg. Kolejki linowe w budownictwie drogowym są stosowane jako urządzenie tymczasowe przenośne do obsługi materiałowej budowanych mostów lub innych większych obiektów drogowych oraz przy eksploatacji kamieniołomów przy trasowych, do eksploatacji kamieniołomów typu przemysłowego stosuje się kolejki linowe jako urządzenia stałe. Kolejki linowe należą do najbardziej nowoczesnych środków transportu, charakteryzują się one wieloma zaletami, do których należy zaliczyć: 1) niezależność od nierówności terenu na trasie przewozu, nie wymagają budowy mostów, wiaduktów i robót ziemnych, 2) ciągłość dostawy materiałów, 3) niskie koszty eksploatacji, 4) mała ilość obsługi, 5) małe zapotrzebowanie energii, które przy transporcie w dół może być bardzo małe, 6) niezależność od warunków atmosferycznych, co ma duże znaczenie w okresie zimy, 7) bezpieczeństwo pracy, 8) łatwość obsługi. [patrz też: serwis samochodowy Kraków, serwis Fiat, Warsztat samochodowy Wrocław ]

Typ kubelków ma duze znaczenie dla prawidlowej pracy podnosnika w szczególnosci wazne sa ksztalt oraz wysokosc scianki tylnej i przedniej kubelka

Saturday, January 27th, 2018

Typ kubełków ma duże znaczenie dla prawidłowej pracy podnośnika w szczególności ważne są kształt oraz wysokość ścianki tylnej i przedniej kubełka, co powinno być dobrane zależnie od szybkości olbrotu prowadnicy oraz właściwości podnoszonego materiału przez podnośnik. W zależności od rodzaju materiałów oraz urządzenia, w którym podnośnik pracuje jako jeden z zespołów, podnośniki mogą być odkryte lub zamknięte. VV podnośnikach typu zamkniętego cała konstrukcja znajduje się w osłonie wykonanej z blachy stalowej lub wyjątkowo z drewna. Obudowa chroni zarówno podnośnik jak i materiały w nim transportowane od wpływów atmosferycznych (zimna i deszcze), obsługę urządzenia przed okaleczeniem lub poparzeniem przez spadający materiał oraz powietrze od zanieczyszczenia przenoszący się pył. Wyładowanie podnoszonego materiału następuje wskutek siły odśrodkowej lub siły ciężkości w górnym punkcie przegięcia prowadnicy. Wyrzucony mater iał z kubełków spada do rynny (leja) blaszanej, którą jest odprowadzany w ustalone miejsce. Potrzebną moc silnika w KM można obliczyć na podstawie przybliżonego wzoru gdzie: GH G – wydajność podnośnika w godz, H – wysokość podnoszenia liczona w m pionowo pomiędzy osiami dolnego i górnego bębna, 1) – współczynnik sprawności podnośnika, który należy przyjmować w wysokości 0,3 – 0,5 w zależności od konstrukcji podnośnika. Z różnych rodzajów transportu linowego w budownictwie -drogowym mają zastosowanie: 1) transport kolejkami linowymi napowietrznymi (nadziemnymi), 2) transport kolejkami linowymi naziemnymi, 3) transport dźwignicami linowymi. [podobne: Warsztat samochodowy Wrocław, warsztat samochodowy szczecin, Serwis Audi Wrocław ]