Posts Tagged ‘warsztat samochodowy szczecin’

Najwiekszy opór, który potrafi pokonac samochód podczas ruchu na drodze, znajdziemy prowadzac prosta pozioma, styczna do odpowiedniej galezi krzywej charakterystyki dynamicznej

Thursday, February 8th, 2018

Największy opór, który potrafi pokonać samochód podczas ruchu na drodze, znajdziemy prowadząc prostą poziomą, styczną do odpowiedniej gałęzi krzywej charakterystyki dynamicznej. Punkt przecięcia się tej prostej i osią rzędnych określa największy opór możliwy do pokonania na danym biegu. Praktycznie wielkość największego oporu pokonywanego przez samochód jest ograniczona poślizgiem kół. Aby uwzględnić również i czynnik możliwego poślizgu: kół samochodu, należy do równania wskaźnika dynamicznego podstawić największą wartość siły napędowej, którą jeszcze można, przenieść na koło samochodu bez wywołania jego poślizgu. Jeżeli dla danego samochodu i poszczególnych wartości cp oraz oporu powietrza przy różnych szybkościach obliczymy wielkości wskaźnika dynamicznego D z równania i naniesiemy w postaci krzywych na wykres charakterystyki dynamicznej, otrzymamy szereg krzywych Df. …read more

Transport podnosnikami

Tuesday, February 6th, 2018

Transport podnośnikami. Jeżeli trzeba przemieszczać materiały pod kątem większym niż wynosi ich naturalny kąt tarcia to do transportu pochyłego lub nawet pionowego używa się urządzeń, które na całej swej długości mają kubełki. Ze względu na możność pionowego podnoszenia materiału za pomocą szeregu kubełków, urządzenia te nazywamy podnośnikami kubełkowymi (dawniej zwane elewatorami). Podnośniki kubełkowe w budownictwie drogowym mają zastosowanie do pionowego lub pochyłego przemieszczania sypkich i drobnoziarnistych materiałów, jak np. cementu, wypełniacze, piasku, żwiru, grysu i drobnego tłucznia. …read more

Typ kubelków ma duze znaczenie dla prawidlowej pracy podnosnika w szczególnosci wazne sa ksztalt oraz wysokosc scianki tylnej i przedniej kubelka

Monday, February 5th, 2018

Typ kubełków ma duże znaczenie dla prawidłowej pracy podnośnika w szczególności ważne są kształt oraz wysokość ścianki tylnej i przedniej kubełka, co powinno być dobrane zależnie od szybkości olbrotu prowadnicy oraz właściwości podnoszonego materiału przez podnośnik. W zależności od rodzaju materiałów oraz urządzenia, w którym podnośnik pracuje jako jeden z zespołów, podnośniki mogą być odkryte lub zamknięte. VV podnośnikach typu zamkniętego cała konstrukcja znajduje się w osłonie wykonanej z blachy stalowej lub wyjątkowo z drewna. Obudowa chroni zarówno podnośnik jak i materiały w nim transportowane od wpływów atmosferycznych (zimna i deszcze), obsługę urządzenia przed okaleczeniem lub poparzeniem przez spadający materiał oraz powietrze od zanieczyszczenia przenoszący się pył. Wyładowanie podnoszonego materiału następuje wskutek siły odśrodkowej lub siły ciężkości w górnym punkcie przegięcia prowadnicy. …read more