Posts Tagged ‘warsztat samochodowy szczecin’

Typ kubelków ma duze znaczenie dla prawidlowej pracy podnosnika w szczególnosci wazne sa ksztalt oraz wysokosc scianki tylnej i przedniej kubelka

Saturday, January 27th, 2018

Typ kubełków ma duże znaczenie dla prawidłowej pracy podnośnika w szczególności ważne są kształt oraz wysokość ścianki tylnej i przedniej kubełka, co powinno być dobrane zależnie od szybkości olbrotu prowadnicy oraz właściwości podnoszonego materiału przez podnośnik. W zależności od rodzaju materiałów oraz urządzenia, w którym podnośnik pracuje jako jeden z zespołów, podnośniki mogą być odkryte lub zamknięte. VV podnośnikach typu zamkniętego cała konstrukcja znajduje się w osłonie wykonanej z blachy stalowej lub wyjątkowo z drewna. Obudowa chroni zarówno podnośnik jak i materiały w nim transportowane od wpływów atmosferycznych (zimna i deszcze), obsługę urządzenia przed okaleczeniem lub poparzeniem przez spadający materiał oraz powietrze od zanieczyszczenia przenoszący się pył. Wyładowanie podnoszonego materiału następuje wskutek siły odśrodkowej lub siły ciężkości w górnym punkcie przegięcia prowadnicy. Wyrzucony mater iał z kubełków spada do rynny (leja) blaszanej, którą jest odprowadzany w ustalone miejsce. Potrzebną moc silnika w KM można obliczyć na podstawie przybliżonego wzoru gdzie: GH G – wydajność podnośnika w godz, H – wysokość podnoszenia liczona w m pionowo pomiędzy osiami dolnego i górnego bębna, 1) – współczynnik sprawności podnośnika, który należy przyjmować w wysokości 0,3 – 0,5 w zależności od konstrukcji podnośnika. Z różnych rodzajów transportu linowego w budownictwie -drogowym mają zastosowanie: 1) transport kolejkami linowymi napowietrznymi (nadziemnymi), 2) transport kolejkami linowymi naziemnymi, 3) transport dźwignicami linowymi. [podobne: Warsztat samochodowy Wrocław, warsztat samochodowy szczecin, Serwis Audi Wrocław ]

Transport podnosnikami

Thursday, January 25th, 2018

Transport podnośnikami. Jeżeli trzeba przemieszczać materiały pod kątem większym niż wynosi ich naturalny kąt tarcia to do transportu pochyłego lub nawet pionowego używa się urządzeń, które na całej swej długości mają kubełki. Ze względu na możność pionowego podnoszenia materiału za pomocą szeregu kubełków, urządzenia te nazywamy podnośnikami kubełkowymi (dawniej zwane elewatorami). Podnośniki kubełkowe w budownictwie drogowym mają zastosowanie do pionowego lub pochyłego przemieszczania sypkich i drobnoziarnistych materiałów, jak np. cementu, wypełniacze, piasku, żwiru, grysu i drobnego tłucznia. Wysokość jednostopniowego podnoszenie materiałów za pośrednictwem podnośników w budownictwie drogowym wynosi od 2,0 do 20,0 m są one stosowane jako samodzielny środek transportu do ładowania silosów oraz jako wyposażenie maszyn i urządzeń, np. w zespołach do produkcji mas bitumicznych, w betoniarniach stałych, w zakładach przeróbczych kamienia, w ładowarkach i podawarkach. [patrz też: Części do wózków widłowych, mercedes serwis warszawa, warsztat samochodowy szczecin ]