Posts Tagged ‘serwis volkswagen warszawa’

Moc silnika potrzebna do napedu tasmy przenosnik

Tuesday, January 23rd, 2018

Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnik. Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnika zależy od szerokości taśmy i wymaganej wydajności, tj. od szybkości przesuwania się taśmy, od jej długości, od wysokości podnoszenia materiałów, oraz od konstrukcji łożysk przekładni i krążników. Obliczeń tych dokonuje się na podstawie dość skomplikowanych wzorów. Praktycznie potrzebną moc silnika można obliczać na podstawie następujących wzorów. 1) Zapotrzebowanie mocy w KM na jałowy bieg przenośnika: 2) Zapotrzebowanie mocy w KM na transport materiałów przenośnikiem taśmowym: N2 = G L Wz gdzie G oznacza wydajność przenośnika w tonach na godzinę. 3) Zapotrzebowanie mocy w KM pracę podnoszenia: GH Współczynnik sprawności przekładni 11 (znak minus przyjmuje się w przypadku opuszczania materiałów w dół), gdzie H – wysokość podnoszenia materiałów w metrach, ponieważ H = L sin, przeto po podstawianiu tej wartości do wzoru otrzyma my: G L sin ci Ostateczne całkowite zapotrzebowanie mocy w KM na wale silnika wynosi: N = Ni + N2 +N3. [więcej w: serwis samochodowy Kraków, części zamienne do ciągników, serwis volkswagen warszawa ]

Przenosniki tasmowe produkcji krajowej radzieckiej

Monday, January 22nd, 2018

Przenośniki taśmowe produkcji krajowej radzieckiej. Polski przemysł maszynowy produkuje seryjnie trzy typy przewoźnych przenośników taśmowych. Przenośnik 5P-le/s ma ramę wykonaną z rur stalowych, umieszczoną na jednoosiowym podwoziu dwukołowym. Układ krążników trójdzielnych zapewnia taśmie od strony nośnej kształt nieckowy. Bęben napędowy otrzymuje napęd za pośrednictwem pasa klinowego z silnika, który może być elektryczny lub spalinowy. VV celu umożliwienia załadowania materiałów w dowolnym miejscu przenośnika, na całej długości po obu jego stronach jest zamocowana gruba blacha, wskutek czego odsłonięta część taśmy ma szerokość 320 mm. Tego rodzaju przenośniki są również produkowane bez podwozia jako przenośniki przenośne. Przenośnik 15 P-l ma przesuwne podwozie na ogumionych kołach (pneumatykach). Sztywna konstrukcja rurowa ramy może zmieniać kąt nachylenia do poziomu dzięki przesuwnej konstrukcji podwozia, wskutek czego można zmieniać wysokość podnoszenia materiału. Przenośnik 25 P-l e ma sztywną konstrukcję ramy z rur stalowych, opartą za pośrednictwem przesuwnego podwozia na kołach ogumionych Star. Przesuwne podwozie umożliwia zmianę kąta nachylenia przenośnika do poziomu, dzięki czemu wysokość podnoszenia materiałów może być zmieniana. [hasła pokrewne: serwis Skoda, Salon Skoda Wrocław, serwis volkswagen warszawa ]