Posts Tagged ‘serwis skody wrocław’

REGULACJA LUZOW ZAWORÓW

Tuesday, June 26th, 2018

Ciśnienie sprężania (nie stopień sprężania) w każdym cylindrze nowego silnika VW 1200 powinno wynosić 9,1 kG/cm2,  VW 1300 —9,5 kG/cm2 i VW sprężania w cylindrze 1500 9,7 kG/cm2. Dopuszczalne są odchyłki w granicach 0,1 kG/cm2 ze względu na błędy powstające podczas pomiaru, a wynikające z różnicy prędkości obrotowej wału korbowego wskutek różnej sprawności akumulatorów i rozruszników. [patrz też: serwis skody wrocław, Mechanik wśród części samochodowych, transkrypcje nagrań ]
W silnikach o przebiegu ok. 100 000 km ciśnienie sprężania może wynosić dla poszczególnych modeli: VW 1200 — kG/cm2, VW 1300 i 1500— 7,5 kG/cm2 . Po przebiegu znacznie przekraczającym 100 000 km dopuszczalne jest ciśnienie sprężania dla VW 1200 — kG/cm2, a dla VW 1300 i 1500 — 5,5 kG/cm2. …read more

POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANlA

Tuesday, June 26th, 2018

W celu zdjęcia filtru powietrza z gaźnika, należy odłączyć od filtru przewody, a następnie odkręcić wkrętakiem wkręt mocujący filtr na gaźniku. Po zdjęciu filtru z gaźnika trzeba odpiąć dwa zatrzaski i zdjąć górną część filtru, którą należy położyć w takim samym położeniu, w jakim znajduje sie na podstawie filtru.
Z dolnej części filtru należy usunąć zanieczyszczony olej, przemyć ją nieetylizowaną benzyną, osuszyć i wlać świeży olej. Po przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zanieczyszczeniu ulega również górna część filtru. Wówczas należy ją oczyścić, lecz bez jakichkolwiek prób rozbierania tej częsci — tylko w miejscach dostępnych. [więcej w: serwis skody wrocław, Mechanik wśród części samochodowych, transkrypcje nagrań ]
Przy okazji wymiany olej u w filtrze należy nasmarować kilkoma kroplami tego samego oleju oś przesłony wlotu powietrza oraz sprawdzić, czy obraca się ona bez zacięć i zbytniego luzu. …read more

Obsługa i regulacja gaźnika

Tuesday, June 26th, 2018

W celu zwiększenia naciągu paska klinowego należy zmniejszyć liczbę podkładek między tarczami koła pasowego, co spowoduje ich zbliżenie, a tym samym zwiększenie średnicy, na której pasek pracuje. Nadmiar podkładek należy przełożyć pod nakrętkę. Chcąc zmniejszyć naciąg paska klinowego, trzeba zwiększyć liczbę podkładek między tarczami koła pasowego.
Do wymiany paska klinowego, który zawsze wozić ze sobą (o wymiarach 9,5 x 9oo mm), konieczne jest również rozebranie koła pasowego prądnicy oraz odkręcenie trzech Śrub i zdjęcie osłony dolnego koła pasowego. Nowy pasek klinowy musi dopasować się 40 kół, w związku z czym po przejechaniu 500 km należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować jego naciąg w sposób omówiony poprzednio, Samochody VW 1200 wyposażone są w gaźniki SOLEX 28 PICT-2, a VW 1300 i 1500 w gaźniki SOLEX 30 PICT-2. Dane regulacyjne tych gaźników zestawiono w tablicy 9-3.
W instrukcji obsługi wytwórnia nie zaleca czyszczenia gaźnika. …read more

Mosty drogowe

Saturday, June 16th, 2018

Jakość drogi zależy w znacznym stopniu od wykonania i cech jej nawierzchni. Ze względu na odporność na naciski oraz komfort jazdy wśród typowych nawierzchni zwykle rozróżnia się ogólnie następujące Ich odmiany:
– nawierzchnia twarda, ulepszona; nawierzchnia taka pod obciążeniem odkształca się minimalnie i umożliwia rozwijanie dużych szybkości jazdy; do tej kategorii zalicza się nawierzchnie betonowe, bitumiczne (asfaltowe i smołowe), klinkierowe i kostkowe; zależnie od dopuszczalnej intensywności ruchu z zachowaniem określonej trwałości rozróżnia się nawierzchnie typu ciężkiego, średniego i lekkiego, — nawierzchnia twarda, nieulepszona; nawierzchnia taka odkształca się nieznacznie pod obciążeniem, lecz z uwagi na brak ulepszenia pozwala na rozwijanie niezbyt wysokich szybkości jazdy i nie zapewnia komfortu jazdy (nawierzchnie tłuczniowe — pył, nawierzchnie brukowe — nierówności); do tej kategorii zalicza się nawierzchnie tłuczniowe, żwirowe oraz bruki z kamienia narzutowego, polnego lub łamanego, — nawierzchnia gruntowa; obciążenie takiej nawierzchni powoduje znaczne jej odkształcenia; nawierzchnię stanowi przeważnie miejscowy grunt w stanie naturalnym lub tylko nieco ulepszonym różnego rodzaju domieszkami; zależnie Od rodzaju domieszek i wykonanych robót nawierzchnie gruntowe dzielą się na: naturalne lub ulepszone, a te z kolei na profilowane (tylko roboty), stabilizowane (domieszki cementu lub smoły) oraz wzmocnione (drewno lub faszyna). [więcej w: serwis skody wrocław, Mechanik wśród części samochodowych, transkrypcje nagrań ]

Budowa i rozwój sieci dróg nastręcza nieodłącznie problemy „wymijania oraz pokonywania naturalnych przeszkód terenowych, do których należą głównie rzeki, a ponadto jeziora, zatoki, doliny itp. Początkowo przebywanie rzek jedynie ułatwiano przez doprowadzenie dróg do ich najpłytszych miejsc, tzw. brodów. …read more