Posts Tagged ‘serwis samochodowy Kraków’

Kolejki linowe napowietrzne

Sunday, January 28th, 2018

Kolejki linowe napowietrzne. Napowietrzny transport linowy stosuje się w warunkach, gdy wykorzystanie transportu naziemnego jest utrudnione lub niemożliwe, np. przy dostarczaniu materiałów lub półfabrykatów przez głębokie rzeki, tereny o dużym pofalowaniu pozbawione dróg. Kolejki linowe w budownictwie drogowym są stosowane jako urządzenie tymczasowe przenośne do obsługi materiałowej budowanych mostów lub innych większych obiektów drogowych oraz przy eksploatacji kamieniołomów przy trasowych, do eksploatacji kamieniołomów typu przemysłowego stosuje się kolejki linowe jako urządzenia stałe. Kolejki linowe należą do najbardziej nowoczesnych środków transportu, charakteryzują się one wieloma zaletami, do których należy zaliczyć: 1) niezależność od nierówności terenu na trasie przewozu, nie wymagają budowy mostów, wiaduktów i robót ziemnych, 2) ciągłość dostawy materiałów, 3) niskie koszty eksploatacji, 4) mała ilość obsługi, 5) małe zapotrzebowanie energii, które przy transporcie w dół może być bardzo małe, 6) niezależność od warunków atmosferycznych, co ma duże znaczenie w okresie zimy, 7) bezpieczeństwo pracy, 8) łatwość obsługi. [patrz też: serwis samochodowy Kraków, serwis Fiat, Warsztat samochodowy Wrocław ]

Moc silnika potrzebna do napedu tasmy przenosnik

Tuesday, January 23rd, 2018

Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnik. Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnika zależy od szerokości taśmy i wymaganej wydajności, tj. od szybkości przesuwania się taśmy, od jej długości, od wysokości podnoszenia materiałów, oraz od konstrukcji łożysk przekładni i krążników. Obliczeń tych dokonuje się na podstawie dość skomplikowanych wzorów. Praktycznie potrzebną moc silnika można obliczać na podstawie następujących wzorów. 1) Zapotrzebowanie mocy w KM na jałowy bieg przenośnika: 2) Zapotrzebowanie mocy w KM na transport materiałów przenośnikiem taśmowym: N2 = G L Wz gdzie G oznacza wydajność przenośnika w tonach na godzinę. 3) Zapotrzebowanie mocy w KM pracę podnoszenia: GH Współczynnik sprawności przekładni 11 (znak minus przyjmuje się w przypadku opuszczania materiałów w dół), gdzie H – wysokość podnoszenia materiałów w metrach, ponieważ H = L sin, przeto po podstawianiu tej wartości do wzoru otrzyma my: G L sin ci Ostateczne całkowite zapotrzebowanie mocy w KM na wale silnika wynosi: N = Ni + N2 +N3. [więcej w: serwis samochodowy Kraków, części zamienne do ciągników, serwis volkswagen warszawa ]