Posts Tagged ‘serwis bmw warszawa’

Pojazdy szynowe i sieciowe

Monday, February 19th, 2018

W ostatnim dziesięcioleciu XVIII W. zbudowano pierwsze linie konnej kolei żelaznej we Francji i Ameryce. Pierwszy tramwaj konny uruchomiono okolo 1832 r. w Nowym Jorku. Jednak Europie pojawiły się konne tramwaje dopiero latach pięćdziesiątych XIX w. Pocżątk0wo stosowano szyny główkowe, dopiero w 1852 r. Francuz wadził używane do dziś, tramwajowe szyny żłobkowe. Pod koniec XVIIw. wieku eksploatowano Anglii już dość rozbudowaną sieć „dróg żelaznych” — głównie w Ośrodkach przemysłowych i do transportu Dla jednej z takich linii kolejowych, W hucie w Pen-y-daran zbudował Richard Trevithick pierwsza parową lokomotywę „tramwagon”. Dnia stycznia 18G4 r. oddano ją do eksploatacji. Lokomotywa ciągnąc wagony z ładunkiem 10 000 kg i 70 osobami osiagała szybkość 8 km/godz. Niestety pod cieżarem lokomotywy często łamały się szyny toteż została ona wkrótce wycofana z użytku, Nie zrażony tym niepowodzeniem Trevithick zbudował jeszcze dwie nowe lokomotywy, jednak i te nie zdały egzaminu praktycznego. W 1812 r. Anglik Blenkinsop zbudował lokomotywe z napędzającymi kolami zębatymi. Lokomotywa Blenkinsopa jeździła na trasie 3,5 mili z kopalni Middleton do Leeds ciągnąc 30 naładowanych „wagonów” węgla. Początkowo wynalazcy pracowali nad bardzo oryginalnymi pomysłami, niekiedy zgoła dziwacznymi. Na przykład Anglik Brunton opatentował w 1813 r., a później zbudował prototyp lokomotywy wyposażonej w mechanizm dźwigniowy, który zapewniał jej ruch postępowy dzięki odpychaniu się od podłoża. [więcej w: serwis bmw warszawa, Serwis Audi Wrocław, Warsztat samochodowy kraków ]
Dnia 14 czerwca 1814 r. Stephenson, uznany powszechnie za twórcę parowych kolei żelaznych, rozpoczął próby swej ulepszonej lokomotywy. W tym samym roku Stephenson uruchomił wraz ze wspólnikami pierwszą fabrykę lokomotyw. Z lokomotywa Stephensona wyszła lokomotywa, „Rakieta z 1829 r. która w dniu 27 września 1825 r. ciągnęła pierwszy w świecie pociąg. W latach 1828/29 zbudował Stephenson linię kolejową, z 63 mostami i wiaduktami, tunelem długości 2,5 km i wykopem długości 30 km, łączącą Liverpool z Manchester. Na odcinku tej linii 6 października 1829 r., w Rainhill, nowa lokomotywa Stephensona „Rakieta”  — osiągnęła rekordową prędkość 46 km/godz. Zbudowanie tej lokomotywy było poważnym osiągnięciem technicznym, o czym świadczy poniższe porównanie „Rakiety” Stephensona z typowym współczesnym parowozem.
Lokomotywy Stephensona szybko znalazły szerokie zastosowanie. Używane były rownież na pierwszej kontynentalnej linii kolejowej z Norymbergi do Flirth, uruchomionej w grudniu 1835 r. p•wsze doświadczenia z trakcją elektryczną prowadzono od 1830 r.

Czasy nowożytne

Monday, February 19th, 2018

Wiek XVII przyniósł szybki postęp budowie lekkich wozów. Pojawiły się ozdobne kocze, tzw. karoce, które wykorzystywano do masowego przewozu osób. W Paryżu obok kościola św. Fiakra powstało pierwsze przedsiębiorstwo wynajmu: pojazdów — stąd późniejsza nazwa „fiakier”, W 1679 wprowadzono w Berlinie nowy typ kocza stąd nazwa „berlina.
Pierwsze regularne połączenia pocztowe w czasach nowożytnych zorganizowano dopiero w XV w.,a w Polsce W 1558r. Pierwszy pocztowy wóz przystosowany do szybkiej jazdy to wóz dwukołowy, dobrze resorowany; skonstruował go Francuz Gruere około 1664 r. Wozów takich używano do komunikacji w okręgu paryskim. Podobnymi posługiwano się: w Hiszpanii, Niemczech i w innych krajach europejskich.
W Anglii już na przełomie XVII i XVIII w. uruchomiono regularna komunikacje pomiędzy dużymi miastami.
Pojazdy poruszały sie z przecietną szybkością 15 km/godz ; kursowały tak punktualnie, że według nich regulowano zegarki.
W p0czątkah XIX w. stosowano już szybkie pojazdy, przewożące zwykle 8. . . 12 Osób. W Rosji uruchomiono w tych latach komunikację między Moskwa, Piotrogrodem (Petersburgiem) i Rygą. [więcej w: serwis bmw warszawa, Serwis Audi Wrocław, Warsztat samochodowy kraków ]
Istotnym czynnikiem w rozwoju komunikacji, nie mniej ważnym niż postęp w budowie dróg, były ówczesne -wynalazki i ulepszenia w konstrukcji pojazdów (np. zastosowanie:stalowych resorów eliptycznych). W. 1816 r. zbudowano pierwszy wóz .z obracającymi :sîe kołami przednimi, a w r, 1827 pierwszy z kolami zaopatrzonymi W „pneumatyki.
Rozpowszechnianie się pojazdów szynowych ograniczyło okresowo Znaczenie pojazdów drogowych, choć jeszcze przez:długie lata na wielu obszarach były one nadal jedynym środkiem lokomocji.
Najstarsze wiadomości o stosowaniu szyn pochodzą v XVI w. Pierwszy raz zastosowano szyny W kopalniach. odlewniach Derby w hrabstwie Yorkshire (Anglia) uruchomiono kolej konną 1767 r. W Rosji o kilka lat wcześniej, bo w 1763 r., posługiwano się już Szynami w kopalniach rudy na Ałtaju.