Posts Tagged ‘Serwis Audi Wrocław’

Pojazdy szynowe i sieciowe

Monday, February 19th, 2018

W ostatnim dziesięcioleciu XVIII W. zbudowano pierwsze linie konnej kolei żelaznej we Francji i Ameryce. Pierwszy tramwaj konny uruchomiono okolo 1832 r. w Nowym Jorku. Jednak Europie pojawiły się konne tramwaje dopiero latach pięćdziesiątych XIX w. …read more

Czasy nowożytne

Monday, February 19th, 2018

Wiek XVII przyniósł szybki postęp budowie lekkich wozów. Pojawiły się ozdobne kocze, tzw. karoce, które wykorzystywano do masowego przewozu osób. W Paryżu obok kościola św. Fiakra powstało pierwsze przedsiębiorstwo wynajmu: pojazdów — stąd późniejsza nazwa „fiakier”, W 1679 wprowadzono w Berlinie nowy typ kocza stąd nazwa „berlina.
Pierwsze regularne połączenia pocztowe w czasach nowożytnych zorganizowano dopiero w XV w.,a w Polsce W 1558r. …read more

Średniowiecze

Monday, February 19th, 2018

Większość wozów do XV w. nie miała przedniej osi skrętnej. Pierwsze wozy o osiach Skrętnych używano w XIII w. Dopiero od XII—XIII W. zaczęto stosować koła z żelaznymi obręczami, a koła ze szprychami pojawiły się pod koniec średniowiecza.
Stosowane wówczas drewniane osie i piasty silnie się rozgrzewały, z uwagi na duże opory tarcia pomiędzy ślizgającymi sie po Sobie powierzchniami drewnianych części. …read more

Czasy starożytne

Monday, February 19th, 2018

Rzymianie mieli już znaczną liczbę rozmaitych odmian wozów, jak: wóz kryty, lekka bryczka, wóz gospodarczy, Wóz podróżny, luksusowa karoca, stosowana w razie potrzeby do przewozu chorych i rannych, „carrus z drewnianymi kołami 0 $ szprychach i grubych obręczach żelaznych oraz wozy wyścigowe. Od Gallów przejęli Rzymianie wóz „henna”. Do transportu ciężkich ładunków służył wóz zwany „plaustrum, płody rolne i lżejsze ładunki przewożono wozami drabiniastymi, W starożytności, w krajach spoza naszej cywilizacji, posługiwano się również rozmaitymi środkami transportu kołowego. Na przykład w Meksyku Aztekowie używali wozów dwukołowych, zaprzęganych w woły. Natomiast ży- 11-5. …read more