Posts Tagged ‘Serwis Audi Wrocław’

Typ kubelków ma duze znaczenie dla prawidlowej pracy podnosnika w szczególnosci wazne sa ksztalt oraz wysokosc scianki tylnej i przedniej kubelka

Saturday, January 27th, 2018

Typ kubełków ma duże znaczenie dla prawidłowej pracy podnośnika w szczególności ważne są kształt oraz wysokość ścianki tylnej i przedniej kubełka, co powinno być dobrane zależnie od szybkości olbrotu prowadnicy oraz właściwości podnoszonego materiału przez podnośnik. W zależności od rodzaju materiałów oraz urządzenia, w którym podnośnik pracuje jako jeden z zespołów, podnośniki mogą być odkryte lub zamknięte. VV podnośnikach typu zamkniętego cała konstrukcja znajduje się w osłonie wykonanej z blachy stalowej lub wyjątkowo z drewna. Obudowa chroni zarówno podnośnik jak i materiały w nim transportowane od wpływów atmosferycznych (zimna i deszcze), obsługę urządzenia przed okaleczeniem lub poparzeniem przez spadający materiał oraz powietrze od zanieczyszczenia przenoszący się pył. Wyładowanie podnoszonego materiału następuje wskutek siły odśrodkowej lub siły ciężkości w górnym punkcie przegięcia prowadnicy. Wyrzucony mater iał z kubełków spada do rynny (leja) blaszanej, którą jest odprowadzany w ustalone miejsce. Potrzebną moc silnika w KM można obliczyć na podstawie przybliżonego wzoru gdzie: GH G – wydajność podnośnika w godz, H – wysokość podnoszenia liczona w m pionowo pomiędzy osiami dolnego i górnego bębna, 1) – współczynnik sprawności podnośnika, który należy przyjmować w wysokości 0,3 – 0,5 w zależności od konstrukcji podnośnika. Z różnych rodzajów transportu linowego w budownictwie -drogowym mają zastosowanie: 1) transport kolejkami linowymi napowietrznymi (nadziemnymi), 2) transport kolejkami linowymi naziemnymi, 3) transport dźwignicami linowymi. [podobne: Warsztat samochodowy Wrocław, warsztat samochodowy szczecin, Serwis Audi Wrocław ]

Pojazdy szynowe i sieciowe

Friday, January 12th, 2018

W ostatnim dziesięcioleciu XVIII W. zbudowano pierwsze linie konnej kolei żelaznej we Francji i Ameryce. Pierwszy tramwaj konny uruchomiono okolo 1832 r. w Nowym Jorku. Jednak Europie pojawiły się konne tramwaje dopiero latach pięćdziesiątych XIX w. Pocżątk0wo stosowano szyny główkowe, dopiero w 1852 r. Francuz wadził używane do dziś, tramwajowe szyny żłobkowe. Pod koniec XVIIw. wieku eksploatowano Anglii już dość rozbudowaną sieć „dróg żelaznych” — głównie w Ośrodkach przemysłowych i do transportu Dla jednej z takich linii kolejowych, W hucie w Pen-y-daran zbudował Richard Trevithick pierwsza parową lokomotywę „tramwagon”. Dnia stycznia 18G4 r. oddano ją do eksploatacji. Lokomotywa ciągnąc wagony z ładunkiem 10 000 kg i 70 osobami osiagała szybkość 8 km/godz. Niestety pod cieżarem lokomotywy często łamały się szyny toteż została ona wkrótce wycofana z użytku, Nie zrażony tym niepowodzeniem Trevithick zbudował jeszcze dwie nowe lokomotywy, jednak i te nie zdały egzaminu praktycznego. W 1812 r. Anglik Blenkinsop zbudował lokomotywe z napędzającymi kolami zębatymi. Lokomotywa Blenkinsopa jeździła na trasie 3,5 mili z kopalni Middleton do Leeds ciągnąc 30 naładowanych „wagonów” węgla. Początkowo wynalazcy pracowali nad bardzo oryginalnymi pomysłami, niekiedy zgoła dziwacznymi. Na przykład Anglik Brunton opatentował w 1813 r., a później zbudował prototyp lokomotywy wyposażonej w mechanizm dźwigniowy, który zapewniał jej ruch postępowy dzięki odpychaniu się od podłoża. [więcej w: części zamienne do ciągników, Serwis Audi Wrocław, Warsztat samochodowy kraków ]
Dnia 14 czerwca 1814 r. Stephenson, uznany powszechnie za twórcę parowych kolei żelaznych, rozpoczął próby swej ulepszonej lokomotywy. W tym samym roku Stephenson uruchomił wraz ze wspólnikami pierwszą fabrykę lokomotyw. Z lokomotywa Stephensona wyszła lokomotywa, „Rakieta z 1829 r. która w dniu 27 września 1825 r. ciągnęła pierwszy w świecie pociąg. W latach 1828/29 zbudował Stephenson linię kolejową, z 63 mostami i wiaduktami, tunelem długości 2,5 km i wykopem długości 30 km, łączącą Liverpool z Manchester. Na odcinku tej linii 6 października 1829 r., w Rainhill, nowa lokomotywa Stephensona „Rakieta”  — osiągnęła rekordową prędkość 46 km/godz. Zbudowanie tej lokomotywy było poważnym osiągnięciem technicznym, o czym świadczy poniższe porównanie „Rakiety” Stephensona z typowym współczesnym parowozem.
Lokomotywy Stephensona szybko znalazły szerokie zastosowanie. Używane były rownież na pierwszej kontynentalnej linii kolejowej z Norymbergi do Flirth, uruchomionej w grudniu 1835 r. p•wsze doświadczenia z trakcją elektryczną prowadzono od 1830 r.