Posts Tagged ‘okręgowa stacja kontroli pojazdów’

REGULACJA LUZOW ZAWORÓW

Thursday, January 18th, 2018

Ciśnienie sprężania (nie stopień sprężania) w każdym cylindrze nowego silnika VW 1200 powinno wynosić 9,1 kG/cm2,  VW 1300 —9,5 kG/cm2 i VW sprężania w cylindrze 1500 9,7 kG/cm2. Dopuszczalne są odchyłki w granicach 0,1 kG/cm2 ze względu na błędy powstające podczas pomiaru, a wynikające z różnicy prędkości obrotowej wału korbowego wskutek różnej sprawności akumulatorów i rozruszników. [patrz też: serwis samochodowy Kraków, Warsztat samochodowy Wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów ]
W silnikach o przebiegu ok. 100 000 km ciśnienie sprężania może wynosić dla poszczególnych modeli: VW 1200 — kG/cm2, VW 1300 i 1500— 7,5 kG/cm2 . Po przebiegu znacznie przekraczającym 100 000 km dopuszczalne jest ciśnienie sprężania dla VW 1200 — kG/cm2, a dla VW 1300 i 1500 — 5,5 kG/cm2. Niższe ciśnienie kwalifikuje silnik do naprawy. Luzy zaworów należy regulować, gdy silnik jest zimny lub co najwyżej ciepły. Luzy zaworów ssących i wydechowych powinny wynosić 0,10 mm (dla modeli wyprodukowanych w latach 1960— 1963 luzy zaworów ssących i wydechowych wynoszą 0,20 mm, modeli wyprodukowanych w latach 1964—1967 luzy zaworów ssących wynoszą 0,20 mm, wydechowych — 0,30 mm). Luzy zaworów należy sprawdzać i ewentualnie regulować po pierwszych 500 km, a następnie co 10 000 km przebiegu. Najwygodniej jest regulować luzy zaworów, gdy samochód ustawiony na podnośniku. Pokrywy obu głowic zdejmuje się po odpięciu drucianych zatrzasków.
Regulację należy rozpoczynać od pierwszego cylindra (cylindry ponumerowane na osłonie silnika). Tłok cylindra powinien znajdować się podczas regulacji zaworów w położeniu ZZ podczas sprężania. Oba zawory są wówczas zamknięte. W celu ustawienia tłoka w tym położeniu należy zdjąć kopułkę aparatu zaplonowego, założyć klucz nasadowy na nakrętkę koła pasowego prądnicy i obracać nim dotąd, aż palec rozdzielacza ustawi się przy znaku I na obudowie aparatu zapłonowego. Można również wykręcić świece zapłonowe, co znacznie ułatwi obracanie wału korbowego.
Po ustawieniu tłoka pierwszego cylindra we właściwym położeniu można przystąpić do regulacji zaworów tego cylindra.
W tym celu należy kluczem płaskim lub oczkowym poluzować przeciwnakrętki, pod wkręt regulacyjny wsunąć odpowiedniej grubości blaszkę szczelinomierza i pokręcając wkrętem za pomocą wkrętaka — ustalić odpowiedni luz zaworu. Po ustawieniu odpowiedniego luzu należy dokręcić przeciwnakrętkę.
Następnie reguluje się kolejno luzy drugiego, trzeciego i czwartego cylindrów. W tym celu należy obracać wał korbowy w lewo dotąd, aż za każdym razem palec rozdzielacza obróci się 0 90 0 .
Wytwórnia zaleca podczas każdej regulacji zaworów wymieniać uszczelki pokryw zaworów. Nie jest to konieczne, jeżeli uszczelki nie są uszkodzone. Należy jednak po zakończeniu regulacji i uruchomieniu silnika sprawdzić; czy nie ma przecieków oleju spod pokryw. W razie trudności nabycia oryginalnych podkładek, można je wyciąć z arkusza płyty korkowej

POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANlA

Thursday, January 18th, 2018

W celu zdjęcia filtru powietrza z gaźnika, należy odłączyć od filtru przewody, a następnie odkręcić wkrętakiem wkręt mocujący filtr na gaźniku. Po zdjęciu filtru z gaźnika trzeba odpiąć dwa zatrzaski i zdjąć górną część filtru, którą należy położyć w takim samym położeniu, w jakim znajduje sie na podstawie filtru.
Z dolnej części filtru należy usunąć zanieczyszczony olej, przemyć ją nieetylizowaną benzyną, osuszyć i wlać świeży olej. Po przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zanieczyszczeniu ulega również górna część filtru. Wówczas należy ją oczyścić, lecz bez jakichkolwiek prób rozbierania tej częsci — tylko w miejscach dostępnych. [więcej w: serwis samochodowy Kraków, Warsztat samochodowy Wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów ]
Przy okazji wymiany olej u w filtrze należy nasmarować kilkoma kroplami tego samego oleju oś przesłony wlotu powietrza oraz sprawdzić, czy obraca się ona bez zacięć i zbytniego luzu. Trzeba uważać, aby nie zgiąć ramienia, na którym umieszczony jest przeciwciężarek, gdyż naruszyłoby to warunki otwierania i zamykania się przesłony.
W temperaturze do 4-10 o c dźwignia przesłony powinna znajdować się w takim położeniu, jak na rysunku. Wówczas silnik zasysa więcej ciepłego powietrza przewodem. Natomiast w temperaturze powyżej +10 o c wytwórnia zaleca dźwignię założyć za obrzeże przewodu ssącego.. Wówczas przesłona będzie otwarta i ułatwiony zostanie dopływ chłodnego powietrza zewnątrz do silnika.
Od 1968 r. zastosowano w samochodach VW 1500 nieco zmodernizowany filtr powietrza. Od 1970 r. filtr ten wprowadzono również do modelu 1300. Okresy wymiany oleju oraz pojemność filtrów nie uległy zmianie. Zasadnicza różnica polega na zastosowaniu termostatycznego sterowania przesłoną wlotu powietrza. W nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym rolę ciężarka spełnia sprężyna. Im bardziej rozciąga się spręzyna, tym większe następuje odchylenie przesłony. Po odkręceniu wkręta można zdjąć sprężynę F i wówczas przesłona będzie całkowicie otwarta, co jest szczególnie istotne w lecie.
W celu sprawdzenia szczelności tłoka, pierścieni tłokowych i zaworów zaleca się co 10 000 km przebiegu zmierzyć ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach silnika. Pomiar ciśnienia spreżania przeprowadza się, gdy silnik jest nagrzany.
Ciśnieniomierz firmy BOSCH wykreśla na papierze ze skalą w kG/cm2 ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach. Stosując zwykły ciśnieniomierz należy po zmierzeniu ciśnienia sprężania w cylindrze zanotować wynik, gdyż przed następnym pomiarem strzałkę cofa się na zero.
W silniku, który znajduje się w prawidłowym stanie technicznym, różnica ciśnienia zmierzonego w poszczególnych cylindrach nie powinna przekraczać 100/0, przy czym najwyższe zmierzone ciśnienie powinno mieścić się w granicach określonych dla danego modelu silnika.