Posts Tagged ‘motoryzacja samochody’

Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Sunday, January 14th, 2018

Przy każdym tankowaniu paliwa należy sprawdzić, czy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku zasilającym pompę hamulcową sięga kreski „Max”. W razie potrzeby ubytki należy uzupełniać płynem SAB 70 R 3, zachowując absolutną czystość. Jednocześnie należy sprawdzić, czy otwór wentylacyjny pokrywie zbiornika (pokazany strzałką) nie jest zatkany,
Uwaga : płyn hamulcowy niszczy lakier, którym pokryty jest samochód.
Co 10 000 km przebiegu samochodu należy skontrolować stan nakładek ciernych płytek hamulcowych. Nakładki należy wymienić, jeżeli ich grubość jest mniejsza niż 3 mm. Odległość nakładek ciernych od tarczy hamulcowej nie wymaga regulacji.
W celu wymiany nakładek ciernych należy wykonać następujące czynności:
— zdjąć pokrywę ozdobną koła i poluzować nakrętki mocujące go do piasty;
— podłożyć kliny pod koła tej strony samochodu, która nie będzie podnoszona; podnieść samochód podnośnikiem;. podstawić obok podnośnika podstawkę zabezpieczającą; odkręcić nakrętki mocujące i zdjąć koło;
— wyjąć zawleczki sprężynowe sworzni prowadzących;
— przytrzymać ręką sprężyny dociskające; wyjąć jeden ze sworzni;
Wyjmowanie płytki z nakładką cierna [hasła pokrewne: jeep serwis, motoryzacja samochody, mercedes serwis warszawa ]
wyjąć sprężyny, a następnie drugi sworzeń; wysunąć jedną, a następnie drugą płytkę z nakładką cierną;
— oczyścić starannie (patrz uwagi odnośnie obsługi układu hamulców hydraulicznych) wnęki zacisków; skontrolować stan gumowych osłon tłoków, a w razie potrzeby wymienić;
— zamontować płytki z nowymi nakładkami; w tym celu odkręcić odpowietrzniki cylindrów zacisku, którego nakładki wymieniamy i wepchnąć ręką tłoki do wnętrza cylindrów (w tym ustawieniu tłoków można do zacisku wsunąć płytki z nakładkami), a następnie zakręcić odpowietrzniki;
— wykonać montaż pozostałych elementów w kolejności odwrotnej do demontażu (po założeniu sworzni, sprężyn i zawleczek sprawdzić, czy płytki z nakładkami ciernymi przesuwają się po sworzniach B swobodnie, bez zacięć).
Uwaga : nakrętki kół należy dokręcać momentem 10+14 kGm.

Wykrywanie niedomagań i sposób ich usuwania

Sunday, January 14th, 2018

I) Skontrolować, czy poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym sięga kreski „Max” — w razie potrzeby uzupełnić.
2) Wykręcić Oba wewnętrzne odpowietrzniki na zacisku przedniego koła (obojętnie którego) i na ich miejsce wkręcić końcówki przewodów urządzenia testowego cylindra hamulcowego.
3) Nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca w celu usunięcia panującego podciśnienia w urządzeniu wspomagającym (naciskanie pedału będzie odtąd przebiegać bez wspomagania) i sprawdzić, czy pedał wraca po zwolnieniu nacisku do tego samego położenia, co pedał sprzęgła
4) Naciskać i zwalniać pedał hamulca dotąd, aż ciśnienie w jednym z obwodów (dowolnym) osiągnie wartość 100 kG/cm2 (odczyt na manometrze); różnica ciśnień w obydwu obwodach nie może przekraczać 3 kG/cm2.
5) Wywrzeć nacisk na pedał hamulca (za pomocą podnośnika opartego o przednie siedzenie) tak, aby ciśnienie w obwodach wynosiło 5 kG/cm2 ; ciśnienie to powinno utrzymywać się bez zmian przez okres 5 min.
6) Podnieść ciśnienie do 100 kG/cm2 i sprawdzić przewody oraz złącza (czy nie ma wycieków płynu); ciśnienie to powinno utrzymać się nie zmienione przez co najmniej 15 s. [hasła pokrewne: jeep serwis, motoryzacja samochody, mercedes serwis warszawa ]
7) Usunąć nacisk z pedału; włączyć silnik — pedał powinien znacznie się obniżyć (działa urządzenie wspomagające).
8) Zatrzymać silnik po co najmniej 1 min pracy; wytworzyć w obwodach ciśnienie 25 kG/cm2, odczekać 2 min — ciśnienie nie powinno obniżyć sie więcej niż 0 5 kG/cm2 .
9) Skontrolować zawór ograniczający ciśnienie w cylindrze tylnego lewego koła; w tym celu wkręcić końcówkę jednego z manometrów do otworu po odpowietrzniku w lewym tylnym kole, a drugą do otworu po odpowietrzniku przedniego koła (obojętnie którego); wytworzyć w obwodach odpowiednie ciśnienia, odczytać i porównać wartości z zalecanymi, jak niżej:
ciśnienie na manometrze ciśnienie na manometrze przedniego koła tylnego koła
30 kG/cm2 30 kG/cm2
50 kG/cm2 36+42 kG/cm2
100 kG/cm2 50+59 kG/cm2
Z punktu widzenia przecieków układ jest szczelny, jeżeli wytworzone ciśnienie nie zmieni się przez 15 s.
10) Skontrolować w podobny sposób drugi zawór; wkręcić końcówke jednego z manometrów w otwór po odpowietrzniku prawego tylnego koła, a drugą w otwór po dolnym odpowietrzniku przedniego koła; wymagane ciśnienia — jak w punkcie 9.
11) Podnieść samochód tak, aby koła miały możliwość swobodnego obracania się; naciskać i zwalniać pedał hamulca kontrolując, czy koła mają możliwość obrotu; koła powinny być zwalniane po upływie pół sekundy od chwili zdjęcia nogi z pedału hamulca; kontrolę tę należy przeprowadzać przy częściowym podciśnieniu w komorze urządzenia wspomagającego i bez podciśnienia.