Posts Tagged ‘mercedes serwis warszawa’

Konstrukcja podnosnika kubelkowego sklada sie z nastepujacych czesci skladowych

Friday, January 26th, 2018

Konstrukcja podnośnika kubełkowego składa się z następujących części składowych: a) kubełków stalowych przymocowanych do prowadnicy w postaci łańcucha (jednego lub dwóch) lub taśmy bez końca, b) bębna napędowego otrzymującego napęd z silnika (elektrycznego lub spalinowego) za pośrednictwem przekładni, koła napędowego i pasków klinowych lub łańcucha, c) dolnego bębna napinającego taśmę lub łańcuch podnośnika, d) zasilacze koszowego, w którym kubełki napełniają się transportowanym materiałem e) ramy konstrukcyjnej, do której zamocowane są wszystkie wymienione części. Stosowane podnośniki można podzielić w następujący sposób: 1) ze względu na kierunek przemieszczania materiałów: a) pionowe b) pochyłe 2) ze względu na sposób wyładowywania materiałów: a) odśrodkowo szybkobieżne z szybkością poruszania się kubełków 1,0 – 3,5 m/sek, b) odśrodkowe z rozładowywaniem pod wpływem działania siły ciężkości i z szybkością poruszenia się kubełków 0,6 – 1,25 misek, c) z rozładowywaniem materiału pod wpływem działania siły ciężkości i przy szybkości obrotu łańcuchów 0,4 – 0,8 m/sek lub taśmy do 1,0 m/sek 3) ze względu na rodzaj prowadnic: a) taśmowe lżejszego typu – dla drobnych materiałów i z większą szybkością obrotu, b) łańcuchowe – dla materiałów o większych ziarnach, przy szybkości obrotu 1,2 misek i pochyłym kierunku obrotu 4) ze względu na sposób ładowania materiałów: a) czerpiące materiał z kosza zasilającego, b) otrzymujące materiał bezpośrednio do kubełków c) otrzymujące częściowo materiał bezpośrednio do kubełków 5) ze względu na sposób rozmieszczenia kubełków na prowadnicy a) z kubełkami rozstawionymi na prowadnicach w pewnych odstępach b) z kubełkami umieszczonymi na prowadnicach jeden za drugim, [patrz też: mercedes serwis warszawa, centrum volvo, stacja kontroli pojazdów ]

Transport podnosnikami

Thursday, January 25th, 2018

Transport podnośnikami. Jeżeli trzeba przemieszczać materiały pod kątem większym niż wynosi ich naturalny kąt tarcia to do transportu pochyłego lub nawet pionowego używa się urządzeń, które na całej swej długości mają kubełki. Ze względu na możność pionowego podnoszenia materiału za pomocą szeregu kubełków, urządzenia te nazywamy podnośnikami kubełkowymi (dawniej zwane elewatorami). Podnośniki kubełkowe w budownictwie drogowym mają zastosowanie do pionowego lub pochyłego przemieszczania sypkich i drobnoziarnistych materiałów, jak np. cementu, wypełniacze, piasku, żwiru, grysu i drobnego tłucznia. Wysokość jednostopniowego podnoszenie materiałów za pośrednictwem podnośników w budownictwie drogowym wynosi od 2,0 do 20,0 m są one stosowane jako samodzielny środek transportu do ładowania silosów oraz jako wyposażenie maszyn i urządzeń, np. w zespołach do produkcji mas bitumicznych, w betoniarniach stałych, w zakładach przeróbczych kamienia, w ładowarkach i podawarkach. [patrz też: Części do wózków widłowych, mercedes serwis warszawa, warsztat samochodowy szczecin ]