Posts Tagged ‘jeep serwis’

Stacje napinajace przy pracy kolejki ze spadkiem znajduja sie zwykle w miejscu wyladowania materialów w dolnym koncu trasy

Wednesday, January 31st, 2018

Stacje napinające przy pracy kolejki ze spadkiem znajdują się zwykle w miejscu wyładowania materiałów w dolnym końcu trasy. Na stacji napędowej do podstawy zamocowana jest rama stalowa. Na ramie tej znajduje się mechanizm napędowy. Z silnika napęd przenosi się na wał poziomy, a następnie na koło linowe za pośrednictwem przekładni. Obok koła linowego znajduje się koło przeciwbieżne, którego zadaniem jest zapewnienie dokładnego przylegania liny do koła linowego i zwiększenie siły tarcia. Ruch wagoników w obrębie obu stacji odbywa się po specjalnej szynie typu kopalnianego. Urządzenie napinające znajdujące się na drugiej stacji składa się z tarczy, (dookoła której owija się lina) opartej w łożyskach na specjalnych płozach wzdłuż osi kolejki. Z płozami połączony jest bezpośrednio obciążnik regulujący napięcie liny. Dna na słupach podporowych przechodzi przez parę krążków, które mają na obwodzie specjalne wyżłobienie zacisk mocuj ący wózek do liny przechodzi po obwodzie krążka nie przesuwając liny z wyżłobienia. Każdy wagonik kolejki linowej składa się: 1) z wózka tocznego służącego do ruchu po szynie w obrębie stacji, 2) z urządzenia do automatycznego sprzęgania z liną i odczepiania wagoników, 3) z zawiesia, 4) z pojemnika w kształcie kosza blaszanego lub innego w zależności od rodzaju przewożonego materiału. [hasła pokrewne: samochody używane toyota, części zamienne do ciągników, jeep serwis ]

W kolejce jednoliniowej lina jest torem dla przejazdu wagoników i jednoczesnie lina pociagowa, za posrednictwem której wagoniki poruszane sa po trasie kolejki

Tuesday, January 30th, 2018

W kolejce jednoliniowej lina jest torem dla przejazdu wagoników i jednocześnie liną pociągową, za pośrednictwem której wagoniki poruszane są po trasie kolejki. Lina napięta jest między dwoma kołami umieszczonymi na końcowych stacjach i podparta jest na słupach o wysokości zależnej od rzeźby terenu, np. w terenie falistym 8 – 12 m w terenach górzystych słupy są znacznie wyższe. Słupy kolejek przenośnych ustawia się zwykle w odległości, co 60 – 120 m. Nachylenie toru kolejki do terenu w kolejkach przenośnych o lekkich zaciskach nie-powinna przekraczać 30%; w kolejkach o charakterze stałym i silnych zaciskach nachylenie może wynosić do 60 %, a wyjątkowo 70%. Schemat kolejki jednoliniowej. Lina bez końca, będąca w stałym ruchu, naciągnięta jest między dwoma kołami umieszczonymi na końcowych stacjach, które są jednocześnie stacją załadunkową i wyładunkową oraz stacją napędową i napinającą linę. Stację napędową zwykle umieszcza się na górnym końcu trasy, gdzie znajduje się również zakotwienie Lin, koło napędowe i silnik. Na kolejkach pracujących bez silnika, poruszanych wskutek spadku ciężarów zjeżdżających w dół, górne stacje są urządzone, jako hamownie. Stacje napędowe w terenach nizinnych znajdują się w miejscach wyładowania, a nie ładowania materiałów. [hasła pokrewne: jeep serwis, audi serwis wrocław, serwis Skoda ]