Posts Tagged ‘części zamienne do wózków widłowych’

Sieć dróg rzymskich za czasów Trajana (98…117 n. e.)

Saturday, February 17th, 2018

Okres późniejszy (wieki IV . . . XVI) wraz z ogólnym upadkiem gospodarki i cywilizacji w Europie zaznaczył się prawie zupełnym zanikiem sieci drogowej. Pewne wysiłki w celu poprawienia stanu dróg podejmował wprawdzie Karol Wielki (lata 742., „814), a później nieliczne miasta
średniowieczne oraz od XIII wieku Szwecja i inne państwa europejskie. …read more

Przekroje dróg rzymskich

Saturday, February 17th, 2018

Odległości te mierzono od centralnego punktu Imperium, jakim było Forum Romanum i ustawiony na nim jeszcze za czasów cezara Augusta „millarium aureum”. Od niego wlašnie rozchodziły się we wszystkie kierunki świata ówczesne główne drogi tumskie. Drogi te reprezentowały pięć zasadniczych szlaków: — Rzym — Afryka, biegnący Via Appia do Capui, następnie wzdłuż brzegu do Regium (Via Popilia), z kolei przez Sycylic z Messany do Termini kierunek Carthago; za Carthago szlak ten rozwidlał się na wschodni (do Alexandrii) i zachodni (do Tingis),
– Rzym — Azja, biegnący Via Appia do Brundisium, a następnie z Dyrrhachium (dzisiejsze Durazzo) przez Philippi do Byzantium i dalej na wschód wzdłuż perskiej „Drogi Królewskiej” oraz przez Antiochie do Palestyny i Egiptu, Rzym — Byzantium, biegnący Via Flaminia do Aquileia,
Sirmium (w okolicach dzisiejszego Belgradu) i dalej do Byzantium, [hasła pokrewne: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
— Rzym — Hispania, biegnący Via Aurelia (nad brzegiem morza) do Genui, Massilii (dzisiejsza Marsylła) i dalej do Hispanii oraz Gallii,
— Rzym — Gallia — Germania — Britannia, biegnący Via Casia, Via Aemilia do Mediolanum, a następnie poprzez przełęcze alpejskie (St. Bernard — 2473 m npm., Simplon — 2009 m, Brenner 1370 m, Mt. Cenis — 2054 m) do krajów Gallii, Germanii i Britannii,
Warto tu wspomnieć, że z okolic dzisiejszej Bratislavy (Carnuntum w ówczesnej Pannonii) prowadziła przez nasze ziemie do Bałtyku (Mare Suebicum) jedna z odnóg sławnego „szlaku bursztynowego”. …read more

Rozwój sieci drogowej na świecie

Saturday, February 17th, 2018

Kroniki starożytnego Babilonu notują istnienie pierwszej wykładanej kamieniami „Świętej Drogi” w okresie panowania króla Sanheriba (około 710 rok p. n. e.). W BabiIonie też zbudowano jedne z pierwszych na świecie mosty drewniane i kamienne (np. za króla Nebukadnezara około 600 roku p. …read more

Drogi samochodowe

Saturday, February 17th, 2018

Jak daleko sięga pamięć ludzka, człowiek starał się zwykle w czasie swoich podróży lądowych wykorzystywać rozmaite „utarte ścieżki”, ktore wskutek częstego ich używania stawały się „utartymi szlakami, a następnie pierwszymi drogami.
Wybór tego rodzaju uczęszczanych szlaków narzucało człowiekowi samo życie, a wiec: ukształtowanie terenu (góry, przełęcze itp.) oraz jego pokrycie i zaludnienie (lasy, osiedla), konieczność przeprawiania Się przez rzeki w miejscach najpłytszych (brody), konieczność okresowego zaopatrywania się w czasie wędrówek w żywność i wodę (w terenach pustynnych — oazy) oraz dążenie do przebywania jak najkrótszych odległości, np. pomiędzy osiedlami. [przypisy: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Początkowo lądowe szlaki komunikacyjne były ledwie przetartymi ścieżkami — mniej lub więcej wydeptanymi. Jednak w miarę coraz szerszego posługiwania się w komunikacji i transporcie zwierzętarni wierzchowymi i jucznymi, a wreszcie i pojazdami kołowymi, ścieżki te z wolna przemieniły się w trakty, a nawet były niekiedy umacniane drewnianymi balami (zwłaszcza w terenach podmokłych — jak np. drogi z dyli w Biskupinie, pochodzące z V wieku p. …read more