Posts Tagged ‘części zamienne do ciągników’

Stacje napinajace przy pracy kolejki ze spadkiem znajduja sie zwykle w miejscu wyladowania materialów w dolnym koncu trasy

Wednesday, January 31st, 2018

Stacje napinające przy pracy kolejki ze spadkiem znajdują się zwykle w miejscu wyładowania materiałów w dolnym końcu trasy. Na stacji napędowej do podstawy zamocowana jest rama stalowa. Na ramie tej znajduje się mechanizm napędowy. Z silnika napęd przenosi się na wał poziomy, a następnie na koło linowe za pośrednictwem przekładni. Obok koła linowego znajduje się koło przeciwbieżne, którego zadaniem jest zapewnienie dokładnego przylegania liny do koła linowego i zwiększenie siły tarcia. Ruch wagoników w obrębie obu stacji odbywa się po specjalnej szynie typu kopalnianego. Urządzenie napinające znajdujące się na drugiej stacji składa się z tarczy, (dookoła której owija się lina) opartej w łożyskach na specjalnych płozach wzdłuż osi kolejki. Z płozami połączony jest bezpośrednio obciążnik regulujący napięcie liny. Dna na słupach podporowych przechodzi przez parę krążków, które mają na obwodzie specjalne wyżłobienie zacisk mocuj ący wózek do liny przechodzi po obwodzie krążka nie przesuwając liny z wyżłobienia. Każdy wagonik kolejki linowej składa się: 1) z wózka tocznego służącego do ruchu po szynie w obrębie stacji, 2) z urządzenia do automatycznego sprzęgania z liną i odczepiania wagoników, 3) z zawiesia, 4) z pojemnika w kształcie kosza blaszanego lub innego w zależności od rodzaju przewożonego materiału. [hasła pokrewne: samochody używane toyota, części zamienne do ciągników, jeep serwis ]

Moc silnika potrzebna do napedu tasmy przenosnik

Tuesday, January 23rd, 2018

Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnik. Moc silnika potrzebna do napędu taśmy przenośnika zależy od szerokości taśmy i wymaganej wydajności, tj. od szybkości przesuwania się taśmy, od jej długości, od wysokości podnoszenia materiałów, oraz od konstrukcji łożysk przekładni i krążników. Obliczeń tych dokonuje się na podstawie dość skomplikowanych wzorów. Praktycznie potrzebną moc silnika można obliczać na podstawie następujących wzorów. 1) Zapotrzebowanie mocy w KM na jałowy bieg przenośnika: 2) Zapotrzebowanie mocy w KM na transport materiałów przenośnikiem taśmowym: N2 = G L Wz gdzie G oznacza wydajność przenośnika w tonach na godzinę. 3) Zapotrzebowanie mocy w KM pracę podnoszenia: GH Współczynnik sprawności przekładni 11 (znak minus przyjmuje się w przypadku opuszczania materiałów w dół), gdzie H – wysokość podnoszenia materiałów w metrach, ponieważ H = L sin, przeto po podstawianiu tej wartości do wzoru otrzyma my: G L sin ci Ostateczne całkowite zapotrzebowanie mocy w KM na wale silnika wynosi: N = Ni + N2 +N3. [więcej w: serwis samochodowy Kraków, części zamienne do ciągników, serwis volkswagen warszawa ]