Posts Tagged ‘Części do wózków widłowych’

Kolejki lanowe mozna sklasyfikowac w zaleznosci

Monday, January 29th, 2018

Kolejki łanowe można sklasyfikować w zależności. 1) od długotrwałości urządzenia, a) kolejki przenośne, tymczasowe, b) kolejki stałe, charakteru przemysłowego 2) od konstrukcji: a) kolejki o torze ruchomym kolejki jednolinowej. b) kolejki o torze stałym (kolejki dwulinowe): 3) od rodzaju ruchu a) kolejki o ruchu wahadłowym (cyklicznym) z liną pędną G dwóch końcach, b) kolejki o ruchu ciągłym z liną pędną bez końca. W budownictwie drogowym najczęściej są stosowane kolejki linowe przenośne jedno- i dwulinowe o ruchu ciągłym. Zasadniczymi elementami napowietrznych kolejek linowych są: 1) jedna lub dwie liny stalowe podwieszone na podporach, 2) wieże podporowe, drewniane stalowe lub żelbetowe (dla kolejek przenośnych najodpowiedniejsze są stalowe, ze względu na lekkość oraz łatwość montażu i demontażu), 3) stacje ładunkowe i wyładunkowe z urządzeniami do wyciągania i uruchamiania lin, 4) taboru składającego się z pewnej odległości spec jalnych wagoników oraz zawiesi. [hasła pokrewne: Części do wózków widłowych, Salon Skoda Wrocław, Salon Skoda Wrocław ]

Transport podnosnikami

Thursday, January 25th, 2018

Transport podnośnikami. Jeżeli trzeba przemieszczać materiały pod kątem większym niż wynosi ich naturalny kąt tarcia to do transportu pochyłego lub nawet pionowego używa się urządzeń, które na całej swej długości mają kubełki. Ze względu na możność pionowego podnoszenia materiału za pomocą szeregu kubełków, urządzenia te nazywamy podnośnikami kubełkowymi (dawniej zwane elewatorami). Podnośniki kubełkowe w budownictwie drogowym mają zastosowanie do pionowego lub pochyłego przemieszczania sypkich i drobnoziarnistych materiałów, jak np. cementu, wypełniacze, piasku, żwiru, grysu i drobnego tłucznia. Wysokość jednostopniowego podnoszenie materiałów za pośrednictwem podnośników w budownictwie drogowym wynosi od 2,0 do 20,0 m są one stosowane jako samodzielny środek transportu do ładowania silosów oraz jako wyposażenie maszyn i urządzeń, np. w zespołach do produkcji mas bitumicznych, w betoniarniach stałych, w zakładach przeróbczych kamienia, w ładowarkach i podawarkach. [patrz też: Części do wózków widłowych, mercedes serwis warszawa, warsztat samochodowy szczecin ]