Posts Tagged ‘centrum volvo’

Konstrukcja podnosnika kubelkowego sklada sie z nastepujacych czesci skladowych

Friday, January 26th, 2018

Konstrukcja podnośnika kubełkowego składa się z następujących części składowych: a) kubełków stalowych przymocowanych do prowadnicy w postaci łańcucha (jednego lub dwóch) lub taśmy bez końca, b) bębna napędowego otrzymującego napęd z silnika (elektrycznego lub spalinowego) za pośrednictwem przekładni, koła napędowego i pasków klinowych lub łańcucha, c) dolnego bębna napinającego taśmę lub łańcuch podnośnika, d) zasilacze koszowego, w którym kubełki napełniają się transportowanym materiałem e) ramy konstrukcyjnej, do której zamocowane są wszystkie wymienione części. Stosowane podnośniki można podzielić w następujący sposób: 1) ze względu na kierunek przemieszczania materiałów: a) pionowe b) pochyłe 2) ze względu na sposób wyładowywania materiałów: a) odśrodkowo szybkobieżne z szybkością poruszania się kubełków 1,0 – 3,5 m/sek, b) odśrodkowe z rozładowywaniem pod wpływem działania siły ciężkości i z szybkością poruszenia się kubełków 0,6 – 1,25 misek, c) z rozładowywaniem materiału pod wpływem działania siły ciężkości i przy szybkości obrotu łańcuchów 0,4 – 0,8 m/sek lub taśmy do 1,0 m/sek 3) ze względu na rodzaj prowadnic: a) taśmowe lżejszego typu – dla drobnych materiałów i z większą szybkością obrotu, b) łańcuchowe – dla materiałów o większych ziarnach, przy szybkości obrotu 1,2 misek i pochyłym kierunku obrotu 4) ze względu na sposób ładowania materiałów: a) czerpiące materiał z kosza zasilającego, b) otrzymujące materiał bezpośrednio do kubełków c) otrzymujące częściowo materiał bezpośrednio do kubełków 5) ze względu na sposób rozmieszczenia kubełków na prowadnicy a) z kubełkami rozstawionymi na prowadnicach w pewnych odstępach b) z kubełkami umieszczonymi na prowadnicach jeden za drugim, [patrz też: mercedes serwis warszawa, centrum volvo, stacja kontroli pojazdów ]

Przenosniki slimakowe

Wednesday, January 24th, 2018

Przenośniki ślimakowe. Do przemieszczania materiałów sypkich drobnoziarnistych (cement, mączki mineralne) oraz plastycznych (np. masy betonowe), są stosowane przenośniki ślimakowe. Przenośniki ślimakowe składają się z następujących części: wsypu załadunkowego, osłony ślimaka w kształcie rury lub z koryta stalowego, zsypu wyładunkowego oraz napędu składającego się z silnika, przekładni i koła napędowego. Przenośnikiem ślimakowym można wyładowywać materiał w dowolnej ilości miejsc zsypu, które ustala się za pomocą odpowiednich zasuw. Materiały mogą być przenoszone zarówno w poziomie jak i w pochyleniu. Przenośniki ślimakowe w praktyce najczęściej mają zastosowanie przy przemieszczaniu dostarczonego bez opakowania cementu z wagonów kolejowych do magazynów i silosów oraz jako wyposażenie wytwórni masy betonowej. Dodatnią stroną przenośników ślimakowych jest ich szczelność, wskutek czego można je stosować do transportu materia ów pylnych, ujemną natomiast konieczność używania silników o większej mocy niż dla tej samej wydajności przenośników taśmowych. O wydajności przenośnika ślimakowego decyduje średnica i szybkość obrotu ślimaka, która zresztą nie jest dowolna. Do przemieszczania materiałów suchych i sypkich stosuje się szybkość 100 -7- 170 obrotów na minutę, do materiałów drobno ziarnistych 70-7- 120, do materiałów ciastowatych i plastycznych 60 -7- 90, do materiałów suchych ale wilgotnych 50 -7- 70, a do materiałów w bryłach 25 -7- 30 obrotów na minutę. [więcej w: Warsztat samochodowy Wrocław, centrum volvo, części zamienne do wózków widłowych ]