Poniewaz wystepuje to zwykle na malych szybkosciach i na niskich biegach, ostatnie wyrazenie równania oznaczajace opór powietrza, wystepujacy przy duzych szybkosciach, mozna opuscic

Ponieważ występuje to zwykle na małych szybkościach i na niskich biegach, ostatnie wyrażenie równania oznaczające opór powietrza, występujący przy dużych szybkościach, można opuścić. W tym przypadku otrzymamy uproszczone równanie charakterystyki dynamicznej samochodu ze względu na przyczepność: Praktycznie dla samochodów, które mają wszystkie osie napędowe, znaczenie D jest znacznie większe niż dla samochodów o jednej tylko tylnej osi napędowej, dlatego też samochody tzw. terenowe mają napęd na obie osie. Jeżeli wykres charakterystyki dynamicznej samochodu nie jest podany, rzędne krzywych charakterystyki można obliczyć. Praktyczne wykorzystanie charakterystyki dynamicznej samochodu. Przezwyciężenie zbyt dużego oporu na drodze. W czasie jazdy, np. po drodze mokrej, gliniastej, należy użyć niższego biegu, przez co otrzymuje się zwiększenie wskaźnika D, a więc zwiększenie siły napędowej kosztem zmniejszenia szybkości ruchu pokonanie znacz nych wzniesień niwelety. Podobnie jak i w przypadku poprzednim otrzymuje się zwiększenie siły napędowej przez zmianę biegu i zmniejszenie szybkości. Wznowienie szybkości ruchu po jej chwilowym zmniejszeniu (w jak najkrótszym czasie) ten przypadek zachodzi w ruchu na ulicach miejskich (skrzyżowania, przystanki tramwajów). W celu otrzymania znacznych przyspieszeń szybkości, sięgających praktycznie 1,0- 1,5 m/sek2 (a wobec tego i większych wartości k, sięgających 0,10 – 0,15), włącza się odpowiedni bieg i zmniejsza szybkość ruchu. [hasła pokrewne: audi serwis wrocław, Salon Skoda Wrocław, transkrypcje nagrań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi serwis wrocław Salon Skoda Wrocław transkrypcje nagrań