POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANlA

W celu zdjęcia filtru powietrza z gaźnika, należy odłączyć od filtru przewody, a następnie odkręcić wkrętakiem wkręt mocujący filtr na gaźniku. Po zdjęciu filtru z gaźnika trzeba odpiąć dwa zatrzaski i zdjąć górną część filtru, którą należy położyć w takim samym położeniu, w jakim znajduje sie na podstawie filtru.
Z dolnej części filtru należy usunąć zanieczyszczony olej, przemyć ją nieetylizowaną benzyną, osuszyć i wlać świeży olej. Po przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zanieczyszczeniu ulega również górna część filtru. Wówczas należy ją oczyścić, lecz bez jakichkolwiek prób rozbierania tej częsci — tylko w miejscach dostępnych. [więcej w: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
Przy okazji wymiany olej u w filtrze należy nasmarować kilkoma kroplami tego samego oleju oś przesłony wlotu powietrza oraz sprawdzić, czy obraca się ona bez zacięć i zbytniego luzu. Trzeba uważać, aby nie zgiąć ramienia, na którym umieszczony jest przeciwciężarek, gdyż naruszyłoby to warunki otwierania i zamykania się przesłony.
W temperaturze do 4-10 o c dźwignia przesłony powinna znajdować się w takim położeniu, jak na rysunku. Wówczas silnik zasysa więcej ciepłego powietrza przewodem. Natomiast w temperaturze powyżej +10 o c wytwórnia zaleca dźwignię założyć za obrzeże przewodu ssącego.. Wówczas przesłona będzie otwarta i ułatwiony zostanie dopływ chłodnego powietrza zewnątrz do silnika.
Od 1968 r. zastosowano w samochodach VW 1500 nieco zmodernizowany filtr powietrza. Od 1970 r. filtr ten wprowadzono również do modelu 1300. Okresy wymiany oleju oraz pojemność filtrów nie uległy zmianie. Zasadnicza różnica polega na zastosowaniu termostatycznego sterowania przesłoną wlotu powietrza. W nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym rolę ciężarka spełnia sprężyna. Im bardziej rozciąga się spręzyna, tym większe następuje odchylenie przesłony. Po odkręceniu wkręta można zdjąć sprężynę F i wówczas przesłona będzie całkowicie otwarta, co jest szczególnie istotne w lecie.
W celu sprawdzenia szczelności tłoka, pierścieni tłokowych i zaworów zaleca się co 10 000 km przebiegu zmierzyć ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach silnika. Pomiar ciśnienia spreżania przeprowadza się, gdy silnik jest nagrzany.
Ciśnieniomierz firmy BOSCH wykreśla na papierze ze skalą w kG/cm2 ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach. Stosując zwykły ciśnieniomierz należy po zmierzeniu ciśnienia sprężania w cylindrze zanotować wynik, gdyż przed następnym pomiarem strzałkę cofa się na zero.
W silniku, który znajduje się w prawidłowym stanie technicznym, różnica ciśnienia zmierzonego w poszczególnych cylindrach nie powinna przekraczać 100/0, przy czym najwyższe zmierzone ciśnienie powinno mieścić się w granicach określonych dla danego modelu silnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław