Płukarka asenizacyjna

Płukarka asenizacyjna ma dwa zbiorniki — jeden na wodę, a drugi na fekalia. Zbiornik wody płukarki napełnia sie całkowicie, a zbiornik nieczystości powinien być napełniony wodą tylko do połowy. Podczas czyszczenia kolektorów lub kanałów, za pomocą pompy wytwarza się nadciśnienie około 1,5 kG/cmg w zbiorniku wody. Mechanizacja robót budowlanych Konieczność przerzucania dużych ilości ciężkich materiałów stosowanych w budownictwie zmusza do jak najdalej posuniętej mechanizacji — zarówno transportu, jak i samych robót, zwłaszcza ziemnych i drogowych, szczególnie ciężkich i pracochłonnych. Obecnie w eksploatacji znajduje się bardzo dużo rozmaitych maszyn budowlanych, zarówno uniwersalnego przeznaczenia, jak i specjalnych, budowanych na podwoziach samochodów lub jako pojazdy samobieżne. Ze względu na cel stosowania podzielić je można na : maszyny napędowe; służące jako przewoźne źródła energii do napędu maszyn roboczych; są to przetworniki lub silniki ; przetworniki przetwarzają jedną postać energii w inną (np. kotły parowe, transformatory, prostowniki, zespoły prądotwórcze, sprężarki i inne); silniki kosztem dostarczanej z zewnątrz energii wykonują pracę mechaniczną, maszyny robocze, wykonujące określone zadania produkcyjne kosztem energii dostarczanej przez maszyny napędowe, zastępujące prace ludzką; można je podzielić na maszyny transportowe (przemieszczające ładunki) i przeróbcze (przerabiające materiały lub wykonujące określone roboty), przy czym granica pomiędzy nimi często Się ze względu na przeznaczenie dzieli się maszyny budowlane na urządzenia do robót bitumicznych, betonowych, ziemnych i mostowych. Odrębną grupe stanowią maszyny pomocnicze. Zależnie Od sposobu dzialania rozróżnia sie maszyny budowlane o ruchu ciągłym i przerywanym. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zaworów wywołuje się jednocześnie podciśnienie w zbiorniku nieczystości. Po wytworzeniu odpowiedniej różnicy ciśnień otwiera się zasuwę na przewodzie, wskutek czego nieczystości napływają do wnętrza zbiornika fekalii przez wąż z odpowiednią końcówką. [podobne: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów