Otaczarka

Masa bitumiczna nadaje się do rozścielania dopiero wówczas, kiedy każdą cząstkę kruszywa powleka gorące spoiwo (otacza, stad nazwa maszyny). Otaczarka jest to zespół maszyn przewożonych po częściowej rozbiórce lub zaopatrzonych we własne kola jezdne. Zespól taki, po ustawieniu na budowie, z kruszywa i spoiwa wytwarza gorącą magme bitumiczną, gotową do rozścielania. Typowa otaczarka składa się z suszarki z przenośnikiem, kotła do nagrzewania spoiwa, dozowników do odmierzania kruszywa i bitumu oraz mieszalnika. Suszarka jest to zwykłe urządzenie w postaci cylindrycznego bębna obrotowego o dwóch wieńcach tocznych i jednym napędowym (zębatym), osadzonego na ramie z rolkami łożyskowymi. Wyposażenie suszarki stanowi palenisko z kominem, urządzenie odpylające (wyciąg) oraz układ napędu bębna z silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Bęben suszarki, zaopatrzony w łopatki ułatwiające przesypywanie się kruszywa, jest pochylony w kierunku ruchu kruszywa o kat 3,5. . .60. Obrotowa prędkość robocza bębna chowa, czyli obraca sie tylko podczas ruchu kotła. Po bokach znajdują się schodki i pomosty dla obsługi. Często kocioł zawiesza się. na przegubach umożliwiających jego przechylanie, co ulatwia opróżnianie go z masy. Male kotly o pojemności ma używane do naprawy nawierzchni mają mieszadła napędzane od kół jezdnych lub za pomocą korby ręcznej. suszarki wynosi 8. . . 17 obr/min. Kruszywo jest zwykle ładowane za pomocą przenośnika łańcuchowo-kubełkowego. Stosowane są mieszalniki poziome lub pionowe, Mieszanie jednego wsadu trwa przeciętnie 1,5. . .2 min. Do przewozu członów dużych otaczarek używa się często odpowiednio przystosowane podwozia na kołach ogumionych (zwykle przyczepy lub naczepy). Nagrzewacz nawierzchni. Podczas naprawy drogi zachodzi często konieczność miejscowego nagrzania nawierzchni bitumicznej, np. przed usunięciem lub wyrównaniem warstwy. Do tego celu służą zwykle specjalne urządzenia zabudowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Zestaw taki składa się zwykle z komory spalania z grzejnikiem, układu grzejnego, układu hydraulicznego, układu napędowego i silnika spalinowego, ustawionego w przedniej części pojazdu. [przypisy: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów