Okrężne autostrady

Przykładem intensywnych prac nad przebudową miast, w sensie unowocześnienia komunikacji, w państwach socjalistycznych jest Moskwa, gdzie już w 1960 roku ukończono olbrzymią inwestycje w postaci okrężnej autostrady o długości 110 km (dwie jednokierunkowe jezdnie po 7 m szerokości, oddzielone 4 m trawnikiem), Autostrada ta, opasując centrum miasta pierścieniem o średnicy około 32 km (punkt centralny Plac Czerwony), odciąża arterie przelotowe śródmieścia. Warto również wspomnieć, że w celu dalszego usprawnienia ruchu do 1965 roku przewiduje się budowe 27 tuneli i wiaduktów na skrzyżowaniach głównych ulic, nie licząc już podziemnych przejść dla pieszych.
Jednak czy te „poprawki komunikacyjne wystarczą na dłuższą metę? Wydaje się, że nie. Bowiem wbrew ponurym proroctwom przepowiadającym zmierzch miast, ogarniająca cały świat rewolucja przemysłowa sprzyja rozrostowi istniejących już skupisk ludzkich. Biorąc pod uwagę, że według przewidywań liczba mieszkańców globu ziemskiego w roku 2000 wyniesie około 6 miliardów, zagadnienia dotyczące racjonalnej zabudowy skupisk ludzkich oraz właściwie rozwiązanej komunikacji stają się jednymi z głównych problemów już na najbliższą przyszlość. Trzeba przy tym pamiętać, że w wielu krajach jak Wielka Brytania czy USA około ludności już dziś zamieszkuje miasta o liczbie mieszkańców ponad 50 tysięcy.
Od pewnego czasu zasadnicze pojęcie miasta ulega gruntownej przemianie. Dawniej bowiem, z uwagi na uzależnienie zakładów przemysłowych od Źródeł energii i siły roboczej oraz słaby rozwój komunikacji, miasta tworzyły zwarte jednostki geograficzne. Dziś natomiast nowe warunki stworzyły konieczność powiązania całych rejonów kraju w jeden organizm gospodarczy. Obserwuje się więc powstawanie wokół istniejących już dużych skupisk ludzkich nowych miast i miasteczek satelitów, które niekiedy są wchłaniane przez wielki organizm głównego miasta. Dzieje się to tym częściej i szybciej, im funkcjonalność rejonu jest bardziej jednolita. W USA na przykład obserwuje się powstawanie olbrzymich skupisk ludzkich „bez granic”. Na wschodnim wybrzeżu, z miast Nowy Jork, Boston, Filadelfia, Baltimore i Washington, tworzy się jedno miasto-olbrzym ciągnące sie na przestrzeni 950 km. Drugie takie skupisko powstaje w rejonie zatoki San Francisco, a inne w rejonie Wielkich Jezior. Osie miasta-giganta wyznaczają autostrady. [patrz też: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Podobnie przeistaczają się obszary uprzemysłowione na terenie Europy. Coraz trudniej jest określił granice miast w rejonie Londynu, Manchester, Birmingham, czy Kolonii albo Dortmund. Nawet i w Polsce np. w rejonie Kałowie, Lodzi, Warszawy i Gdańska zacierają się granice głównego miasta. Już w języku potocznym mówi się coraz częściej o wielkim Trójmieście na wybrzeżu, Gdańsk-Sopot-Gdynia, wchłaniającym małe osiedla-satelity.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa