Odpowietrzanie układu hamulców hydraulicznych

W zapowietrzonym układzie hamulców hydraulicznych pedał hamulca na całej długości skoku lub na jego części (zależnie od ilości powietrza w układzie) daje się wciskać bez oporów, „sprężynuje” i nie wyczuwa się jego ograniczonego położenia.
Powietrze dostaje się do układu podczas wymiany jakiegokolwiek z jego elementów lub wskutek zbyt małej ilości płynu hamulcowego w zbiorniku zasilającym pompę hamulcową. Jeżeli wymieniany był element zacisku jednego z kół, wystarczy najczęściej odpowietrzyć układ przez odpowietrznik tylko tego koła. Wymiana jednego z elementów pompy hamulcowej lub jednego z przewodów układu kwalifikuje do odpowietrzenia cały układ hamulcowy.
Podczas czynności odpowietrzania samochód należy ustawić na pomoście, kanale lub rampie w ten sposób, aby jego tył znajdował się nieco wyżej. Ułatwi to wypływ powietrza z układu. Jeżeli nie ma przyrządu wytwarzającego w układzie odpowiednie ciśnienie, czynności odpowietrzania muszą wykonywać dwie osoby; [hasła pokrewne: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]
jedna wytwarza w układzie odpowiednie ciśnienie (naciskając kilkakrotnie na pedał hamulca), druga usuwa powietrze z układu odkręcając kolejno odpowietrzniki.
Czynności odpowietrzania powinny być wykonywane w następującej kolejności:
l) nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca, aby usunąć podciśnienie z mechanizmu wspomagającego (naciskanie pedału będzie odtąd nie wspomagane);
2) oczyścić z zewnątrz zbiornik zasilający, zdjąć jego pokrywkę i w razie potrzeby uzupełnić płyn do wymaganego poziomu takim samym płynem, jaki jest w układzie;
3) oczyścić kapturek odpowietrznika, następnie zdjąć go; założyć na odpowietrznik odpowiedni klucz oczkowy, po czym naciągnąć na odpowietrznik kawałek gumowej lub igelitowej rurki, a wolny koniec rurki umieścić w naczyniu (najlepiej w butelce) wypełnionym do 1/3 płynem hamulcowym;
4) nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca aż do wyczuwalnego oporu;
5) odkręcić odpowietrznik, przez który zacznie wypływać płyn hamulcowy; odpowietrznik należy odkręcić o około pół obrotu, a zakręcić jeszcze przed dojściem pedału hamulca do położenia całkowitego wciśnięcia (po odkręceniu odpowietrznika pedał pod naciskiem nogi będzie przesuwał się do dołu);
6) zwolnić łagodnie nacisk na pedał, po czym powtórnie go wcisnąć;
7) czynności wymienione w punktach (4-6) należy powtarzać dotąd, aż z przewodu zanurzonego w naczyniu z płynem hamulcowym przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza. W ten sposób należy odpowietrzyć wszystkie zaciski w następującej kolejności:
odpowietrznik cylindra zacisku tylnego lewego koła,
— górny wewnętrzny odpowietrznik zacisku prawego przedniego koła,
— górny wewnętrzny odpowietrznik zacisku lewego przedniego koła,
— odpowietrznik zacisku tylnego prawego koła,
— dolny wewnętrzny i zewnętrzny odpowietrznik zacisku prawego przedniego koła,
— dolny wewnętrzny i zewnętrzny odpowietrznik zacisku lewego przedniego koła. Uwagi:
1) podczas odpowietrzania należy stale kontrolować poziom płynu hamulcowego W zbiorniku zasilającym, aby wskutek braku płynu nie nastąpiło ponowne zapowietrzenie układu;
2) korzystając przy odpowietrzaniu ze specjalnego przyrządu wytwarzającego ciśnienie, należy (wg Wskazówek producenta) doprowadzić płyn do zbiornika zasilającego pod ciśnieniem roboczym 2 kG/cm2.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników