Obsługa gaźnika SU-HS 6

Kontrola i ustawienie poziomu paliwa. Aby skontrolować poziom paliwa, należy zdjąć gaźnik, obrócić go dnem do góry, Odkręcić wkręty mocujące cześć dolną A (patrz rys. 10,14) stanowiącą pokrywę komory pływakowej. Przy prawidłowo ustawionym poziomie paliwa najwyższy punkt pływaka znajduje się 15+17 mm, a tylna krawędź 4+8 mm nad płaszczyzną korpusu, podczas gdy iglica zaworu odcinającego paliwo jest w swoim gnieździe. Jeżeli ustawienie pływaka nie jest zgodne z podanymi wartościami, należy ostrożnie przygiąć lub Odgiąć języczek stykający gie z iglicą zaworu odcinającego. Nie wolno przy tym zginać ramienia pływaka.
Uwagi dotyczące czyszczenia gaźnika. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w pracy silnika i ustaleniu, że są one spowodowane zanieczyszczeniem gaźnika, należy gaźnik rozebrać na części i oczyścić.
Korpus i pozostałe elementy gaźnika należy myć w nafcie lub benzynie nieetylizowanej (przeponę należy myć tylko naftą). Nie wolno używać do mycia gaźnika takich środków, jak trójchloroetylen. po umyciu należy przedmuchać sprężonym trzem otwory w zaworze tarczowym urządzenia rozruchowego.
Jedyną czynnością, którą przy gaźniku trzeba wykonywać okresowo (podobnie jak w gaźniku 175 CD-2S), jest sprawdzanie i uzupełnianie oleju w amortyzatorze gaźnika (częstotliwość kontroli i stosowane oleje).
Regulacja biegu jałowego. Regulację tę należy wykonać następująco:
1) wkręcić nakrętki regulacyjne obydwu gaźników do ich krańcowego położenia, a następnie wykręcić je o półtora obrotu;
2) ustawić śruby oporowe G przepustnic tak, aby dotykały dźwigni w czasie gdy przepustnice są zamknięte, następnie wkręcić śruby o pół obrotu (w obu gaźnikach); [więcej w: chiptuning, chip tuning, chiptuning warszawa ]
3) wyregulować położenie rozpylacza (zarazem i skład mieszanki) przez obracanie nakrętki regulacyjnej; podczas regulacji wykręcać nakrętkę regulacyjną najpierw powoli w dół (bogatsza mieszanka), dotąd, aż silnik zacznie pracować nieregularnie, a następnie powoli wkręcać (uboższa mieszanka) dotąd, aż silnik będzie pracował równomiernie; regulować obydwa gaźniki równocześnie i w ten sam sposób;
4) wyregulować ponownie śrubami G obroty biegu jałowego do 600+800 Obr/min (natężenie szmeru ssania ma być jednakowe);
5) sprawdzić, czy mieszanka paliwa i powietrza jest w obydwu gaźnikach jednakowa; w tym celu unieść tłok zaworu jednego z gaźników (za pomocą trzpienia), a następnie drugiego; silnik powinien w obydwu przypadkach pracować jednakowo nierównomiernie, a jego prędkość obrotowa powinna spaść o około 100+150 obr/min; jeżeli silnik „zgaśnie” po uniesieniu tłoka jednego z gaźników oznacza to, że mieszanka jest zbyt uboga, jeżeli natomiast prędkość obrotowa silnika wzrośnie, oznacza to, że mieszanka jest zbyt bom gała;
6) wyciągnąć gałkę cięgła rozruchowego (na tablicy rozdzielczej) o około 15 mm;
7) zluzować śrubę zacisku cięgła rozruchowego; unosić dźwignię dotąd, aż za pośrednictwem łącznika zacznie powodować obniżanie się rozpylacza; w tym momencie ustawić śrubę regulacyjną tak, aby zetknęła się z krzywką dźwigni E, po czym zakręcić Śrubę zacisku cięgła urządzenia rozruchowego;
18) sprawdzić, czy przy wyciąganiu gałki cięgła urządzenia rozuchowego rozpylacze obydwu gaźników obniżają się na jednakową wysokość.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chip tuning chiptuning chiptuning warszawa