Obsługa gaźnika 175 CD-2S

Jedyną czynnością, którą przy gaźniku należy wykonać okresowo (co 5000 km) jest sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie oleju w jego amortyzatorze. Amortyzator wypełniony jest olejem silnikowym (tym samym co w misce olejowej silnika) i tym olejem należy go uzupełniać do poziomu około 6 mm poniżej górnej krawędzi cylindra. W temperaturze poniżej —20 0 C należy amortyzator wypełnić olejem SAE 5 W/ 10 W. Dostęp do cylindra amortyzatora uzyskuje się po odkręceniu i wyjęciu korka łącznie z zamocowanym do niego tłokiem.
Czynności wymienione poniżej wykonuje się wtedy, jeżeli stwierdzono zakłócenia w pracy silnika spowodowane niesprawnością gaźnika lub po wykonanej naprawie gaźnika. Zalecane jest wykonywanie ich w stacjach obsługi.
Regulacja biegu jałowego. Regulację należy wykonać w następującej kolejności:
1) zdjąć filtr powietrza i wcisnąć w dół (do oporu) zawór podciśnieniowy; wkręcać śrubę regulacyjną dotąd, aż rozpylacz zetknie się z zaworem, po czym odkręcić ją o półtora obrotu;
2) włączyć silnik i rozgrzać go; [więcej w: serwis seat warszawa, inhibitor korozji, inhibitor korozji ]
3) ustawić śrubę oporową przepustnicy tak, aby obroty biegu jałowego wynosiły 600+650 obr/min;
4) wykręcać Śrubę regulacyjną rozpylacza dotąd, aż praca silnika stanie się nierównomierna, po czym wkręcać ją (licząc obroty wkrętaka) dotąd, aż praca silnika będzie znów nierównomierna; wykręcić ją o połowę liczby obrotów między tymi dwiema pozycjami;
5) ustawić śrubę regulacyjną tak, aby dotykała krzywki urządzenia rozruchowego w punkcie oddalonym 0 11413 mm od jej górnej krawędzi; w warunkach bardzo ciężkiej zimy zaleca się ustawić Śrubę regulacyjną tak, aby dotykała krzywki wcześniej niż to podano wyżej.
Srodkowanie rozpylacza paliwa należy sprawdzić i ewentualnie przeprowadzić w przypadku, gdy gaźnik był rozbierany (np. do czyszczenia) lub naprawiany. Rozpylacz zajmuje prawidłowe położenie, jeżeli przy poruszaniu ręką zaworu podciśnieniowego (w górę i w dół) nie wyczujemy żadnych oporów.
Aby ustawić rozpylacz we właściwym środkowym położeniu. należy:
— wkręcić śrubę regulacyjną tak, aby rozpylacz wystawał nieco nad podstawę (był widoczny w przelocie gaźnika);
— poluzować zespół rozpylacza przez odkręcenie 0 2+3 obrotów obsady;
— ustawić gaźnik tak, aby zawór podciśnieniowy opadł na podstawę pod własnym ciężarem; w czasie opadania zaworu jego iglica wchodzi w otwór rozpylacza i automatycznie go środkuje;
— dokręcać wolno obsadę poruszając jednocześnie zaworem podciśnieniowym w górę i w dół w celu ciągłej kontroli środkowania rozpylacza;
— po całkowitym dokręceniu obsady ponownie skontrolować środkowanie; w tym celu unieść zawór trzpieniem, a nastepnie pozwolić mu swobodnie opaść; jeżeli zetknięciu zaworu z podstawą nie towarzyszy słyszalny stuk, należy powtórzyć czynności środkowania.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji mercedes serwis warszawa serwis seat warszawa