Najwiekszy opór, który potrafi pokonac samochód podczas ruchu na drodze, znajdziemy prowadzac prosta pozioma, styczna do odpowiedniej galezi krzywej charakterystyki dynamicznej

Największy opór, który potrafi pokonać samochód podczas ruchu na drodze, znajdziemy prowadząc prostą poziomą, styczną do odpowiedniej gałęzi krzywej charakterystyki dynamicznej. Punkt przecięcia się tej prostej i osią rzędnych określa największy opór możliwy do pokonania na danym biegu. Praktycznie wielkość największego oporu pokonywanego przez samochód jest ograniczona poślizgiem kół. Aby uwzględnić również i czynnik możliwego poślizgu: kół samochodu, należy do równania wskaźnika dynamicznego podstawić największą wartość siły napędowej, którą jeszcze można, przenieść na koło samochodu bez wywołania jego poślizgu. Jeżeli dla danego samochodu i poszczególnych wartości cp oraz oporu powietrza przy różnych szybkościach obliczymy wielkości wskaźnika dynamicznego D z równania i naniesiemy w postaci krzywych na wykres charakterystyki dynamicznej, otrzymamy szereg krzywych Df. Krzywe te określają zakres wykorzystania praktyczneg o wartości dynamicznych samochodu przy danych warunkach drogowych i ruchu jednostajnym. Wielkości wskaźnika dynamicznego odpowiadające odcinkom krzywych charakterystyki dynamicznej, położonym powyżej punktów ich przecięcia się z krzywymi D, w danych warunkach ruchu drogowego nie mogą być wykorzystane. Na przykład dla warunków przyczepności nawierzchni drogowej, przez krzywą Df4, odcinek ab krzywej charakterystyki dynamicznej (II bieg) nie może być wykorzystany, gdyż nastąpi poślizg kół. [więcej w: jeep serwis, warsztat samochodowy szczecin, transkrypcje nagrań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis transkrypcje nagrań warsztat samochodowy szczecin