Największe wytwórnie samochodów

Polski przemysł motoryzacyjny znajduje się właściwie dopiero w stadium rozruchu. Pomimo pewnych osiągnięć w budowie samochodów ciężarowych i autobusów (pomijając szybki wzrost produkcji motocykli i motorowerów tzw. „małą motoryzację), perspektywa masowego wytwarzania popularnych samochodów osobowych jest jeszcze dość odległa.
Pogląd o rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego po Il Wojnie Światowej daje zestawienie u góry, w rogu. Plany natomiast przewidują wyprodukowanie w roku 1965 — 37,5 tys. samochodów osobowych, 32 tys. samochodów Ciężarowych, 3,6 tys. autobusów oraz 320 tys. motocykli, skuterów i motorowerów. [patrz też: Dmuchawy bocznokanałowe, , inhibitor korozji ]
Przemysł motoryzacyjny zużywa olbrzymie ilości surowców i półfabrykatów. Przykładowo amerykański przemysł samochodowy jest odbiorca stali, 34% ołowiu i 70% wyrobów z kauczuku naturalnego i syntetycznego, wytwarzanych w USA. Jednocześnie eksploatowany tam tabor samochodowy zużywa ponad 81 0 0 benzyny produkowanej w USA. Podobnie zresztą sytuacja przedstawia się w innych krajach w Wielkiej Brytanii, z ogółu wytwarzanych półfabrykatów stalowych na pokrycie potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, zużywa sie około 14%, we Francji 1800 w Kanadzie 27% a w Polsce, jak na razie 1%.

Jak wynika z danych statystycznych ponad 900/0 ogółu samochodów produkowanych w świecie (nie uwzględniając krajów socjalistycznych) pochodzi z siedmiu krajów, czyli z USA, NRF, Wielkiej Brytanii, Francji, Italii, Japonii oraz Kanady. Jednocześnie zaznacza sie wyraźna tendencja do koncentracji przemysłu motoryzacyjnego wymienionych krajów i obecnie masowym wytwarzaniem samochodów zajmuje się tylko niespełna 20 koncernów. W gronie wielkich firm samochodowych ciągle następują jakieś przegrupowania, będące wynikiem ich rywalizacji, Wielkość produkcji zmienia się z roku na rok. Niektóre koncerny nie wytrzymują walki konkurencyjnej i bankrutują (np. w roku zlikwidowano znaną wytwórnię samochodów BORG WARD w NRF, która jeszcze w 1958 roku wyprodukowała około 105 tys. samochodów) lub są wchłaniane przez wielkie koncerny, często zagraniczne (przykładowo znana francuska firma produkująca samochody SIMCA została w 1954 roku przejęta przez amerykański koncern Forda, a w roku 1958 przeszła do koncernu Chryslera). Trzon światowego przemysłu samochodowego stanowią niżej scharakteryzowane firmy i koncerny (stan w roku). Udział wymienionych firm w produkcji samochodów jest dość różny.
USA — produkcja ogólna 9,3 mln. — największy udział w produkcji (53,8%) ma koncern General Motors Corporation (około 5,0 mln. samochodów). Na drugim miejscu znajduje się Ford Motor Company z udziałem około 27,90
(około mln. samochodów), a na trzecim koncern
Chrysler Corporation z produkcją sięgającą 10,20 0 (około 940 tys. samochodów) ; pozostałe wytwórnie amerykańskie jak American Motors Corporation i Studebaker-Packard Corporation produkują zaledwie 8,50/0 ogólnej liczby samochodów (około 850 tys. sztuk).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Dmuchawy bocznokanałowe inhibitor korozji mechanizm zwrotniczy