Mosty rzymskie

Do znanych z historii mostów rzymskich należą, np. dwa drewniane mosty, z których jeden przez rzekę Ren w okolicy Kolonii— opisany przez Cezara w „Commentarii de bel 10 Gal lico” został wybudowany w rekordowym czasie 10 dni przez wojska rzymskie ścigające Germanów (59 rok p. n. e.) oraz most Trajana przez Dunaj, skonstruowany w 103 roku n. e. przez Apollodorusa z Damaszku (drewniana konstrukcja na kamiennych filarach, 21 przęseł po 36 m każde).
Oprócz mostów drewnianych w Imperium Rzymskim budowano również liczne mosty kamienne oraz akwedukty doprowadzające wodę ze źródeł górskich do ośrodków miejskich (rys. 14-34). Wspaniale ruiny wielokondygnacjowych akweduktów zachowały się do dziś w wielu miejscowościach Italii, Hiszpanii oraz Francji np Segovia, Nimes itp. W okresie świetności, w samym tylko Rzymie było osiem mostów kamiennych przez rzekę Tybr (mosty:Aemiliusa, Fabrycjusza, Cestiusa, Aureliusza, *Agryppy, Nerona, Aliusa . . .). Liczba mostów zbudowanych przez Rzymian w całym Imperium jest niezwykle duża, podobnie jak imponująca jest również sieć dróg z tego okresu (80 000 km). [więcej w: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
Osiągnięcia średniowiecza, w przeciwieństwie do wysokiego poziomu drogownictwa i mostownictwa za czasów rzymskich, są bardzo skromne. Niewielką liczbę mostów zbudowanych w tym Okresie (przeważnie drewnianych) wzorowano na ogół na konstrukcjach rzymskich. Do najciekawszych kamiennych obiektów tej epoki należą przede wszystkim mosty: przez Dunaj kolo Ratysbony (Regensburg) wzniesiony w latach 1135. . .1136, przez Rodan w Avignon w 1188 roku (900 m, 0 18 kamiennych łukach), przez Tamizę w Londynie w latach 1 176. . -1209, przez Wełtawę w Pradze (Most Karola) w pierwszych latach po 1300 roku, a ponadto przez Nysę w Kłodzku w roku 1390. Epoki renesansu oraz baroku przyniosły pewien rozkwit mostownictwa, przy czym budowane w tym okresie nowe mosty wyróżniają się dużą starannością i estetyką. Projektowanie mostów jednak w dalszym ciągu opierało się wyłącznie na doświadczeniach praktycznych podawanych w formie reguł empirycznych — np. że stosunek grubości filaru do rozpiętości przęsła jest wielkością stałą itp. W tym okresie, pod koniec panowania Zygmunta Augusta (1520 . . . 1572 r.), w Polsce zbudowano np. w Grodnie drewniany most na Niemnie (1567 rok) wsparty na podporach kamiennych oraz w Warszawie całkowicie drewniany most przez Wisłę (całkowita długość około 500 m, szerokość 6 m, 18 stałych podpór dębowych oraz 4 ruchome przęsła na podporach pływających od strony praskiej — dla przepływu statków), zbudowany przez Erazma z Zakroczymia w latach 1567. . . . 1573. Był to w owym czasie jeden z najdłuższych i najbardziej udanych mostów drewnianych w Europie.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław