Mosty drogowe

Jakość drogi zależy w znacznym stopniu od wykonania i cech jej nawierzchni. Ze względu na odporność na naciski oraz komfort jazdy wśród typowych nawierzchni zwykle rozróżnia się ogólnie następujące Ich odmiany:
– nawierzchnia twarda, ulepszona; nawierzchnia taka pod obciążeniem odkształca się minimalnie i umożliwia rozwijanie dużych szybkości jazdy; do tej kategorii zalicza się nawierzchnie betonowe, bitumiczne (asfaltowe i smołowe), klinkierowe i kostkowe; zależnie od dopuszczalnej intensywności ruchu z zachowaniem określonej trwałości rozróżnia się nawierzchnie typu ciężkiego, średniego i lekkiego, — nawierzchnia twarda, nieulepszona; nawierzchnia taka odkształca się nieznacznie pod obciążeniem, lecz z uwagi na brak ulepszenia pozwala na rozwijanie niezbyt wysokich szybkości jazdy i nie zapewnia komfortu jazdy (nawierzchnie tłuczniowe — pył, nawierzchnie brukowe — nierówności); do tej kategorii zalicza się nawierzchnie tłuczniowe, żwirowe oraz bruki z kamienia narzutowego, polnego lub łamanego, — nawierzchnia gruntowa; obciążenie takiej nawierzchni powoduje znaczne jej odkształcenia; nawierzchnię stanowi przeważnie miejscowy grunt w stanie naturalnym lub tylko nieco ulepszonym różnego rodzaju domieszkami; zależnie Od rodzaju domieszek i wykonanych robót nawierzchnie gruntowe dzielą się na: naturalne lub ulepszone, a te z kolei na profilowane (tylko roboty), stabilizowane (domieszki cementu lub smoły) oraz wzmocnione (drewno lub faszyna). [więcej w: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]

Budowa i rozwój sieci dróg nastręcza nieodłącznie problemy „wymijania oraz pokonywania naturalnych przeszkód terenowych, do których należą głównie rzeki, a ponadto jeziora, zatoki, doliny itp. Początkowo przebywanie rzek jedynie ułatwiano przez doprowadzenie dróg do ich najpłytszych miejsc, tzw. brodów. Z biegiem jednak czasu oraz w razie braku odpowiednich brodów zaczęto organizować w najdogodniejszych do tego miejscach przeprawy promowe. Od brodów takich lub miejsc przepraw promowych brały niejednokrotnie swe nazwy znane do dziś miasta, np. Frankfurt (nad Menem i nad Odra), Erfurt, Bródno (dzielnica Warszawy) oraz Utrecht (Ultrajectum) lub Maastricht (Trajectum ad Mosam) itp. Stale przeprawy promowe organizowano również i na ziemiach polskich, np. kolo Tczewa, Grudziądza, Torunia lub Płocka w miejscach, gdzie znajdują się obecnie stałe mosty.
Z promów wywodzą się późniejsze mosty tratwowe i pontonowe, znane i budowane już w starożytności. Do najsłynniejszych należały: most ze statków wykonany dla Dariusza przez Mandroklesa z Samos przez Bosfor, most dla 600-tysiecznej armii Kserksesa z 700 okrętów przez Dardanele, most dla Aleksandra przez rzekę Oxus, most dla Hannibala przez rzekę Rodan lub most rzymski ze statków przez Dunaj za czasów Trajana. Niezależnie Od sporadycznie budowanych mostów ruchomych budowano coraz częściej mosty stale głównie z drewna kamienia. Do najstarszych budowli tego typu można zaliczyć drewniany most Sublicjusza w Rzymie, zbudowany w 630 roku p. n. e., który przetrwał aż do roku 32 p. n. e. oraz most z czasów króla Nebukadnezara — 604. . .562 lata p. n. e. (Nabuchodonozora; około 600 roku p. przez rzekę Eufrat, łączący zamki królewskie z Babilonem (kamienne filary co 4 m przykryte drewnianym pomostem o szerokości 9 m, całkowita długość mostu około 300 m).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław