Miasta-giganty

Miasta-giganty rozwijają się według różnorodnych planów i założeń urbanistycznych, przy czym wyróżnić można cztery zasadnicze koncepcje:
— „agropolis” (F. Lloyd) — miasto willi, zdecentralizowane, z rozrzuconymi zakładami przemysłowymi, rozciągające się na olbrzymim obszarze i poprzecinane siecią arterii komunikacyjnych; np. Los Angeles,
„miasto drapaczy chmur (wg Le Corbusiera), wysokościowce stanowią centrum, otoczone pierścieniami dzielnic mieszkalnych, oddzielonych od siebie zielenią, a nawet obszarami uprawnymi; całość połączona sprawną siecią komunikacyjną ;
„miasto-ogród czyli samodzielne osiedla oddalone od istniejących centrów miast, połączone z nimi wygodnymi i szybkimi arteriami komunikacyjnymi;
„nowe osiedla” — koncepcja lansowana głównie w Wielkiej Brytanii: na zewnątrz istniejących ośrodków buduje się całkowicie nowe osiedla mieszkaniowe, do których można przenieść mieszkańców, a nawet przedsiębiorstwa z przeludnionych dzielnic; jest to wersja poprzedniej koncepcji „miasta-ogrodu”. [patrz też: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Wszystkie wspomniane koncepcje urbanistyczne, realizowane już w różnych krajach, zakładają jako jeden z najważniejszych problemów budowe wygodnych i szybkich arterii komunikacyjnych, które umożliwią właściwe funkcjonowanie takich wielkich ośrodków miejskich. Jednocześnie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom parkowania ogromnych liczb samochodów, zwłaszcza osobowych
Gdy chodzi o zagęszczenie sieci drogowej, spośród wszystkich państw na świecie przodują kraje Europy Zachodniej. Prawdopodobnie przez długi jeszcze okres czasu utrzymają one ten prymat, choć obecnie w państwach Ameryki Pół- nocnej i Południowej oraz Australii rozbudowa dróg przebiega najszybciej. Zestawienie powyższe obejmuje jedynie 28 krajów (bez krajów socjalistycznych), w których nakłady inwestycyjne przekroczyły 50 milionów dolarów, Pełen natomiast wykaz opracowany przez ONZ obejmuje 144 kraje, które w roku 1959 wydały na budowę dróg łącznie 18,6 miliardów dolarów, wobec 17, 13 miliardów w roku 1958 (wzrost 0 8,3%). Należy przy tym podkreślić, że od 12 lat nakłady na budowę dróg na całym świecie nieprzerwanie wzrastają. Na terenie Europy trzon sieci drogowej stanowią 22 główne szlaki międzynarodowe o łącznej długości około 50 tys. km. Ponadto istnieje również sieć międzynarodowych szlaków pośrednich (oznaczenia — podobne jak szlaków głównych, ale numeracja wyższa; istnieje ich ponad 60).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa