Korzystajac z wykresu sily napedowej mozna rozwiazywac i inne zadania

Korzystając z wykresu siły napędowej można rozwiązywać i inne zadania. Prostsza jest jednak inna budowa wykresu. Wyjaśnienie graficzne równania (50) jest następujące. Zbudowana została krzywa siły napędowej Pn, jako funkcja szybkości ruchu poniżej tej krzywej dla poszczególnych jej punktów odkłada się odcinki odpowiadające znaczeniom siły oporu powietrza Pp dla różnych szybkości ruchu. Końce tych odcinków łączy się krzywą Pn – Pp, która podaje zależność różnicy siły napędowej do szybkości V po pokonaniu oporu powietrza. Równolegle do osi odciętych podaje się proste oporów Pz i Pw. Odcinek ab na dowolnej prostej pionowej przecinającej krzywą Pn – Pp obrazuje siłę oporu bezwładności Pi której wielkość można zużyć na przyspieszenie ruchu samochodu w danych warunkach drogowych. Punkt c przecięcia się krzywej Pn – Pp z prostą siły oporów . Pz + Pw podaje największą możliwą szybkość samochodu. Rzędne krzywej Pn – Pp wyznacz ają wielkość nadmiaru siły napędowej nadmiar ten może być użyty do otrzymania przyspieszenia ruchu oraz do pokonania dodatkowych oporów na drodze. Im mniejsze jest przyspieszenie ruchu samochodu, tym większe opory dodatkowe może pokonać samochód. W takim przypadku nadmiar siły napędowej jest zużywany wyłącznie na pokonanie oporów dodatkowych. Aby więc określić największy opór ruchu, który może pokonać samochód w danych warunkach drogowych i przy danej szybkości, należy na osi odciętych w punkcie odpowiadającym tej szybkości V2 poprowadzić prostą pionową do przecięcia się z krzywą Pn – Pp. Znaczenie prostej, zawartej między osią odciętych a krzywą nadmiaru siły oporów, wstawiamy do lewej części równania. Gdy stosunek nadmiaru siły napędowej do ciężaru samochodu po pokonaniu oporu powietrza oznaczymy przez D, otrzymamy: D=f+i. Korzystając z tego wyrażenia przy danym współczynniku f, tj. przy danym rodzaju i stanie nawierzchni dro gowej, można znaleźć wielkość wzniesienia możliwego do pokonania przez samochód: i=D-f [podobne: Salon Skoda Wrocław, stacja kontroli pojazdów, części zamienne do wózków widłowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: części zamienne do wózków widłowych Salon Skoda Wrocław stacja kontroli pojazdów