Kolejki linowe napowietrzne

Kolejki linowe napowietrzne. Napowietrzny transport linowy stosuje się w warunkach, gdy wykorzystanie transportu naziemnego jest utrudnione lub niemożliwe, np. przy dostarczaniu materiałów lub półfabrykatów przez głębokie rzeki, tereny o dużym pofalowaniu pozbawione dróg. Kolejki linowe w budownictwie drogowym są stosowane jako urządzenie tymczasowe przenośne do obsługi materiałowej budowanych mostów lub innych większych obiektów drogowych oraz przy eksploatacji kamieniołomów przy trasowych, do eksploatacji kamieniołomów typu przemysłowego stosuje się kolejki linowe jako urządzenia stałe. Kolejki linowe należą do najbardziej nowoczesnych środków transportu, charakteryzują się one wieloma zaletami, do których należy zaliczyć: 1) niezależność od nierówności terenu na trasie przewozu, nie wymagają budowy mostów, wiaduktów i robót ziemnych, 2) ciągłość dostawy materiałów, 3) niskie koszty eksploatacji, 4) mała ilość obsługi, 5) małe zapotrzebowanie energii, które przy transporcie w dół może być bardzo małe, 6) niezależność od warunków atmosferycznych, co ma duże znaczenie w okresie zimy, 7) bezpieczeństwo pracy, 8) łatwość obsługi. [patrz też: serwis skody wrocław, serwis Fiat, Warsztat samochodowy Wrocław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis Fiat serwis skody wrocław Warsztat samochodowy Wrocław