Jak wynaleziono koło

Omówienie rozwoju pojazdów drogowych trzeba zacząć od historii wynalezienia kola podstawowego elementu konstrukcyjnego wszystkich bez mała maszyn. Niestety nasze wiadomości na ten temat są właściwie tylko zbiorem mglistych domyslów i hipotez, wynikających z rozmaitych przypuszczeń.
Najprawdopodobniej prototypem kola były drewniane bale podkładane podczas przemieszczania ciężkich przedmiotów. Zapewne bale te początkowo służyły jedynie do wyrównywania nierówności podłoża.
Jednak na twardym gruncie bal nie wgłębiał się w podłoże i na pewno zdarzało się, że zaczynał sie on toczyć podczas przesuwania ciężaru. Aby tego uniknąć, najpierw starano sie prawdopodobnie bale wgniatać w podłoże. Przypuszczalnie zauważono jednak szybko, że właśnie toczenie się bali ułatwia przesuwanie ładunku.
Wydaje się więc, że od „wynalazku bala do kola wiodła krótka droga. Zapewne minęło jednak wiele stuleci, zanim ostatecznie do przewozu ładunków zastosowano pierwotny wóz na kołach. [patrz też: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]

Czasy starożytne
Najstarszy z odkrytych dotychczas dowodów istnienia wozu egipskiego pochodzi z polowy czwartego tysiąclecia p. n. e. Jednak miejsca skonstruowania tego pojazdu nie uda się przypuszczalnie nigdy ustalić. W zapiskach archeologicznych narodu Ur (zamieszkującego tereny późniejszej Mezopotamii) znaleziono rysunki wozów sprzed 5 tys. lat p. n. e. Zebrano również skąpe wiadomości o wozie azjatyckim, ciągnionym przez cztery konie (3 tys. lat p. n. e.) oraz o wozach indyjskich (5 tys. lat p. n. e). W Europie wóz pojawił się w epoce brązu, w połowie drugiego tysiąclecia p. n. e. Pierwsze wozy europejskie były bardzo prymitywne. Wykonywano je całkowicie z drewna, przy czym miały one kola pełne, połączone obracającymi się
W starożytnym Egipcie budowano lekkie wozy wojenne o małych kołach, z zawieszeniem „nadwozia” na pasach skórzanych.
Do przewozu ciężarów, np. bloków kamiennych, używano wozów ciężkich z kołami o dużej średnicy.
W Grecji posługiwano się najczęściej dwukołowymi wozami wojennymi oraz wozami czterokołowymi dla potrzeb gospodarczych.
Wozy używane w celach osobistych były wyjątkami i uchodzily za przejaw przepychu i zniewiescienia. Siedzenia wozów greckich z tego okresu były zawieszone na rzemieniach.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników