Historia rozwoju ruchu kołowego

Na uwagę zasługuje historia rozwoju ruchu kołowego w Paryżu, jako typowy przykład narastania problemów komunikacyjnych. W 1659 roku na terenie całej stolicy ówczesnej Francji użytkowano zaledwie około 300 wszelkiego rodzaju pojazdów konnych, podczas gdy w 1786 roku park używanych pojazdów wzrósł już do ponad 2100 pojazdów.
W roku 1845 kosztem olbrzymich nakładów przebudowano jezdnie i wydzielono chodniki dla pieszych. Na początku drugiej połowy XX wieku na obszarze Paryża zarejestrowanych było około 1,5 mln. pojazdów samochodowych, a ruch uliczny stał się wprost trudny do opanowania. Ponieważ liczba pojazdów w Paryżu w dalszym ciągu szybko wzrasta, rozpoczęto wiec znowu gruntowną przebudowę arterii komunikacyjnych, Rozwiązań trudności komunikacyjnych szuka sie przede wszystkim w budowie podziemnych autostrad, wielopoziomowyeh skrzyżowań oraz podziemnych garaży.
Projektowane autostrady (o łącznej długości około 130 km) mają przebiegać pod miastem tunelami drążonymi w kilku poziomach na głębokości 80 120 m (ze względu na mocno rozbudowaną sieć urządzeń komunalnych, jak woda, kanalizacja, gaz, elektryczność, metro itp.), przecinając prostymi liniami całe miasto. Jako wjazdy do podziemnych autostrad służyć będą ślimakowe pochylnie, łączone w miarę możliwości z podziemnymi garażami i parkingami (samo śródmieście ma dysponować podziemnymi garażami i miejscami postojów na około 60 tys. pojazdów).
Pierwszy etap budowy proponowanych inwestycji będzie wymagał nakładów pieniężnych w wysokości 100. . .130 miliardów NF (przez 10 lat roczne nakłady po około 12 miliardów NF). Czy będą one celowe? Tak, ponieważ eksperci orzekli, że roczne straty Paryża spowodowane trudnościami komunikacyjnymi wynoszą już obecnie średnio 67 miliardów NE. [patrz też: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Podobnie przedstawia sie zresztą stan sieci drogowo-u licznej i w innych miastach europejskich, jak np.: Londyn, Berlin, Moskwa, Zurich itp. — a nawet już i Warszawie, gdzie
po II Wojnie Światowej nie wykorzystano jedynej w swoim rodzaju szansy stworzenia na wskroś nowoczesnej sieci komunikacyjnej.
Również i w Londynie prace nad przebudową niektórych ulic są już w toku. Na przykład w połowie listopada 1961 roku oddano do użytku prawie kilometrowej długości wiadukt z czteropasmową jezdnią ponad zagęszczonymi dzielnicami zachodniej części miasta, który stanowi odcinek gotowej już arterii komunikacyjnej (Great West Road) łączącej zachód kraju i lotnisko London Airport z centrum miasta. Ponadto, oprócz North i South Circular Roads, opasujących pierścieniem o promieniu około 15 km Piccadilly Circus, w celu częściowego przynajmniej rozwiązania ruchu w samym centrum przystąpiono do budowy tunelu drogowego (pod Hyde Parkiem), którego koszt budowy wyniesie około 5,5 mln. funtów szterlingów. Nawet miasto Zurich zainwestowało w jednym tylko roku 1960 około 50 mln. franków szwajcarskich w rozbudowę istniejących i budowę nowych arterii komunikacyjnych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa