Filtr powietrza

Regulacja luzu na wałku pośrednim. Regulację tę należy wy.konać w przypadku, gdy wymieniana była jedna z części zespołu sterowania przepustnicami lub gdy przepustnice obu gaźników nie są uruchamiane równocześnie. Kolejność czynności jest następująca:
1) umieścić listek szczelinomierza 0,5 mm w miejscu, a następnie wykręcać śruby oporowe z obu gaźników dotąd, aż przepustnice będą całkowicie zamknięte;
2) zluzować przeciwnakrętki, po czym nacisnąć dźwignię na wałku pośrednim ostrożnie w dół, tak aby ich kołki zetknęły się z dolnym zębem wycięcia w dźwigni osi przepustnic; w tej pozycji dokręcić przeciwnakrętki podczas dokręcania zwrócić uwagę, że obydwie dźwignie na wałku pośrednim muszą być ustawione tak, aby ich działanie było równoczesne;
3) wyjąć listek szczelinomierza i skontrolować, czy obydwie przepustnice uruchamiane są równocześnie oraz czy wałek pośredni obraca się swobodnie i czy nie zakleszczają się dźwignie. [hasła pokrewne: chiptuning, chip tuning, chiptuning warszawa ]
Po wykonaniu tych czynności konieczne jest wyregulowanie obrotów biegu jałowego silnika.
Filtr powietrza nie wymaga obsługi (w żadnym przypadku nie wolno go smarować olejem ani moczyć jakimikolwiek płynami). Co 40 000 km w silniku B 18 A i co 20 000 km w silniku B 18 B filtry (kompletne — obudowa nierozbieralna) należy wymienić na nowe. Jeżeli samochód użytkowany jest w szczególnie trudnych warunkach (duże zapylenie), filtry należy wymieniać częściej. W żadnym przypadku nie wolno samochodu użytkować bez filtru powietrza.
Samochód wyposażono w hermetyczny układ chłodzenia o obiegu czynnika chłodzącego wymuszonym przez odśrodkową pompę wody. Pojemność układu wynosi 8,6 1 (0,6 1 wypełnia zbiornik wyrównawczy).
W nowych samochodach układ chłodzenia wypełniony jest płynem złożonym z 400/0 glikolu Volvo nr 297176 i 600/0 wody
Przed napełnieniem układ należy przepłukać zimną wodą.
Aby wymontować termostat, należy:
— spuścić z układu płyn chłodzący,
— zdjąć przewód łączący pokrywę termostatu z chłodnicą, odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę termostatu oraz zdjąć ją, wyjąć termostat.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chip tuning chiptuning chiptuning warszawa