Dynamiczny rozwój amerykańskiego przemyslu samochodowego

Prawie jednocześnie powstały wytwórnie samochodów o napędzie parowym i elektrycznym, a wiec: Stanley Motor Carriage Company w Newton (1898 r.), produkujące do 1 917 roku znane na całym świecie drogowe pojazdy parowe, Electric Vehicle Compaw Hartford i Pofalo, Philadelphia, Washington i Chicago w taksówki o napędzie elektrycznym. Już w ciągu pierwszych lat produkcja samochodów była dość znaczna, o czym świadczy choćby fakt, że w początkach 1900 r. 2370 samochodów, w tym aż 1170 parowych, 800 elektrycznych, a tylko 400 z silnikami spalinowymi. Nikły początkowo udział pojazdów z silnikami spalinowymi jednak gwałtownie wzrastał. Produkcja roczna samochodów w USA 15-10. Samochód FORD model „T” pod koniec roku 1900 przekraczała już 4000 Sztuk, a w 191 1 — 200 tysięcy sztuk.
W rozbudowie amerykańskiego przemysłu samochodowego, jak również w rozwoju motoryzacji w USA największą rolę odegrały zakłady Ford Motor Company, które jako pierwsze na świecie uruchomiły w 1913 roku wielkoseryjną produkcję samochodów. Wytwarzano opracowany w 1908 r., przemysł amerykański wy produkował ponad 182 mln. samochodów. [patrz też: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]
Dynamiczny rozwój amerykańskiego przemyslu samochodowego w pierwszej połowie XX wieku doprowadził do tego, że np. na początku 1939 roku, na 44,6 mln. Samochodów eksploatowanych ogółem na Świecie, 29,5 mln.
W ciągu pierwszych 60 lat XX wieku przeprowadzą nadal, zarówno gdy chodzi o stan posiadanego taboru, jak i produkcji samochodów, lecz sytuacja zmienia się — zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę produkowanych pojazdów — na korzyść rozwijającego się przemysłu samochodowego Europy (w 1950 roku udział USA produkcji światowej wynosił 760/0, w 1955 roku — 66%, a w 1962 roku — nieco poniżej 43%). Do krajów Europy Zachodniej, w której najbardziej rozwinął sie przemysł samochodowy należy przede wszystkim , wielka czwórka” NRF, Wielka Brytania, Francja i Italia — których produkcja na przestrzeni lat 1950. . .1060 wzrosła blisko czterokrotnie (z 1575 tys. do 5854 tys.). Nie należy oczywiście sądzić, że tempo wzrostu produkcji w przyszłości utrzyma się na tym samym poziomie — tym bardziej, że w roku 1961 nastąpił pewien spadek europejskiej produkcji samochodów. Jedno jest natomiast pewne, że udział USA w produkcji ogólnoświatowej będzie w dalszym ciągu malał, zresztą ze zrozumiałych względów — ponieważ osiągnięto już tam graniczne nasycenie kraju samochodami (w odniesieniu do liczby mieszkańców), a produkcja pokrywa głównie ubytki eksploatacyjne, Obok USA oraz „wielkiej czwórki” europejskiej również i inne kraje rozbudowują produkcje samochodów i zaczynają się już „liczyć. Do nich należą przede wszystkim: Japonia (1963 r. 1,2 mln.), Kanada (1962 r. — 512 tys.), Australia (1963 r. — 374 tys.) Brazylia (1962 r. — 164 tys.) i Szwecja (1962 r. — 152 tys.). Produkcja pojazdów samochodowych w obozie państw socjalistycznych (łącznie w roku 1960 — 716 tys. sztuk, wobec 407 tys. z roku 1950) ciągle wzrasta, choć nie tak żywiołowo jak w niektórych krajach kapitalistycznych. Przeważającą większość produkcji stanowią samochody ciężarowe (61% w roku 1960), tzn. pojazdy użyteczności publicznej, w odróżnieniu od państw kapitalistycznych, gdzie sytuacja jest odwrotna (np. w USA w 1960 roku — około 100% ogólnej produkcji stanowią samochody cieżarowe). Gdy chodzi o bezwzględne liczby produkowanych na świecie samochodów ciężarowych ZSSR zajmuje czwarte miejsce, po USA, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów