Drogi samochodowe

Jak daleko sięga pamięć ludzka, człowiek starał się zwykle w czasie swoich podróży lądowych wykorzystywać rozmaite „utarte ścieżki”, ktore wskutek częstego ich używania stawały się „utartymi szlakami, a następnie pierwszymi drogami.
Wybór tego rodzaju uczęszczanych szlaków narzucało człowiekowi samo życie, a wiec: ukształtowanie terenu (góry, przełęcze itp.) oraz jego pokrycie i zaludnienie (lasy, osiedla), konieczność przeprawiania Się przez rzeki w miejscach najpłytszych (brody), konieczność okresowego zaopatrywania się w czasie wędrówek w żywność i wodę (w terenach pustynnych — oazy) oraz dążenie do przebywania jak najkrótszych odległości, np. pomiędzy osiedlami. [przypisy: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Początkowo lądowe szlaki komunikacyjne były ledwie przetartymi ścieżkami — mniej lub więcej wydeptanymi. Jednak w miarę coraz szerszego posługiwania się w komunikacji i transporcie zwierzętarni wierzchowymi i jucznymi, a wreszcie i pojazdami kołowymi, ścieżki te z wolna przemieniły się w trakty, a nawet były niekiedy umacniane drewnianymi balami (zwłaszcza w terenach podmokłych — jak np. drogi z dyli w Biskupinie, pochodzące z V wieku p. n. e. lub zachowane do dziś resztki podobnych dróg w Szwajcarii i Holandii — 1800. 1600 lata p. n. e.) lub narzuconymi kamieniami ezy wykładane płaskimi głazami. Wytyczone i częściowo trakty istniały już około 2300 roku p. n. e, — np. w Chinach, obok szeroko rozwiniętej sieci dróg wodnych. Drogi lądowe były wówczas niejako uzupełnieniem dróg wodnych. Jak stwierdzają kroniki armii mongolskich, które zajęły Pekin, drogi chińskie były wówczas już na tyle szerokie, że „9 wozów mogło się jednocześnie mijać tj. szerokość jezdni musiała wynosić około 14 m. W okresie późniejszym, za panowania cesarza Tsin Szy-Huang-ti (w latach 221 -210 p. n. e.), zbudowano najbardziej imponujące dzieło starożytności Wielki Mur Chiński, mający osłaniać kraj przed najazdami dzikich plemion mongolskich z Północy. Wielki Mur Chiński o długości 2450 km, wysokości II 16 m i szerokości — u podstawy 8 m, u góry 5 m, wyposażony w liczne wieże, strzelnice i bramy, stanowił jednocześnie dobrą i stosunkowo bezpieczna w ówczesnych warunkach arterię komunikacyjną, ponieważ górę muru wykorzystywano jako drogę, po której z powodzeniem mogły się poruszać równolegle dwa Dojazdy.
Podobnie jak w Chinach, również i w Egipcie pierwsze drogi lądowe powstawały jako uzupełnienie szeroko rozbudowanej Sieci dróg wodnych, której główną osią był Nil. Najstarsze zapewne drogi lądowe łączyły „Świętą Rzekę” z osiedlami oraz miejscami budowy piramid, grobowców i Swiątyń (np. droga znad Nilu do piramidy Cheopsa, zbudowana około 2600 roku p. n. e.), Były to również drogi gruntowe, wzmocnione drewnianymi belkami, a niekiedy wykładane płaskimi głazami.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa